Hỏi đáp

Tại sao các dòng điện thoại Android, IOS đều có phần mềm d…

Trường hợp này có thể máy lỗi phần mềm nên bạn vào Cài đặt -> Giới thiệu -> Đặt lại điện thoại. Sau khi khôi phục xong bạn kiểm tra xem đã khắc phục được chưa bạn nhé.

Bạn lưu ý là tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn bao gồm tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, ứng dụng … sẽ bị mất,dữ liệu trên sim và thẻ nhớ vẫn giữ nguyên bạn nhé.

Chúc bạn thành công !


Thông tin thêm

Tại sao các dòng điện thoại Android, IOS đều có phần mềm d…

#Tại #sao #các #dòng #điện #thoại #Android #IOS #đều #có #phần #mềm

Trường hợp này có thể máy lỗi phần mềm nên bạn vào Cài đặt -> Giới thiệu -> Đặt lại điện thoại. Sau khi khôi phục xong bạn kiểm tra xem đã khắc phục được chưa bạn nhé.

Bạn lưu ý là tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn bao gồm tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, ứng dụng … sẽ bị mất,dữ liệu trên sim và thẻ nhớ vẫn giữ nguyên bạn nhé.

  [Video] Cách tải, cài đặt Windows Movie Maker trên máy tính đơn giản

Chúc bạn thành công !

#Tại #sao #các #dòng #điện #thoại #Android #IOS #đều #có #phần #mềm

Trường hợp này có thể máy lỗi phần mềm nên bạn vào Cài đặt -> Giới thiệu -> Đặt lại điện thoại. Sau khi khôi phục xong bạn kiểm tra xem đã khắc phục được chưa bạn nhé.

Bạn lưu ý là tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn bao gồm tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, ứng dụng … sẽ bị mất,dữ liệu trên sim và thẻ nhớ vẫn giữ nguyên bạn nhé.

Chúc bạn thành công !

#Tại #sao #các #dòng #điện #thoại #Android #IOS #đều #có #phần #mềm

Trường hợp này có thể máy lỗi phần mềm nên bạn vào Cài đặt -> Giới thiệu -> Đặt lại điện thoại. Sau khi khôi phục xong bạn kiểm tra xem đã khắc phục được chưa bạn nhé.

  3 cách xóa các file rác trong điện thoại Android không cần phần mềm

Bạn lưu ý là tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn bao gồm tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, ứng dụng … sẽ bị mất,dữ liệu trên sim và thẻ nhớ vẫn giữ nguyên bạn nhé.

Chúc bạn thành công !

#Tại #sao #các #dòng #điện #thoại #Android #IOS #đều #có #phần #mềm

Trường hợp này có thể máy lỗi phần mềm nên bạn vào Cài đặt -> Giới thiệu -> Đặt lại điện thoại. Sau khi khôi phục xong bạn kiểm tra xem đã khắc phục được chưa bạn nhé.

Bạn lưu ý là tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn bao gồm tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, ứng dụng … sẽ bị mất,dữ liệu trên sim và thẻ nhớ vẫn giữ nguyên bạn nhé.

Chúc bạn thành công !

#Tại #sao #các #dòng #điện #thoại #Android #IOS #đều #có #phần #mềm

Trường hợp này có thể máy lỗi phần mềm nên bạn vào Cài đặt -> Giới thiệu -> Đặt lại điện thoại. Sau khi khôi phục xong bạn kiểm tra xem đã khắc phục được chưa bạn nhé.

  Cách gửi file dung lượng lớn qua Messenger bằng điện thoại, máy tính

Bạn lưu ý là tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn bao gồm tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, ứng dụng … sẽ bị mất,dữ liệu trên sim và thẻ nhớ vẫn giữ nguyên bạn nhé.

Chúc bạn thành công !

#Tại #sao #các #dòng #điện #thoại #Android #IOS #đều #có #phần #mềm

Trường hợp này có thể máy lỗi phần mềm nên bạn vào Cài đặt -> Giới thiệu -> Đặt lại điện thoại. Sau khi khôi phục xong bạn kiểm tra xem đã khắc phục được chưa bạn nhé.

Bạn lưu ý là tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn bao gồm tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, ứng dụng … sẽ bị mất,dữ liệu trên sim và thẻ nhớ vẫn giữ nguyên bạn nhé.

Chúc bạn thành công !


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button