Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Câu 1 (trang 192 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2): Câu 2 (trang 193 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2): Câu 3 (trang 193 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2): Câu 4 (trang 193 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):    – Văn bản (a) thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học:        + Về từ …

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

1. Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông:    – Tự sự: trình bày các sự việc (sự kiện) có quan hệ nhân quả dẫn đến kết cục nhằm biểu hiện con người, đời sống, tư tưởng, thái độ,…    – Thuyết minh: Trình bày thuộc tính, nguyên nhân, …

Soạn bài: Văn bản tổng kết

   – Văn bản tổng kết thực tiễn: văn bản tổng kết năm học, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thể thao, tổng kết hoạt động của chi đoàn trong tháng thanh niên…    – Văn bản tổng kết phần tri thức: kết phần tiếng Việt, tổng kết phần tập làm văn, tổng kết văn học …

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

1. Tác giả    Trần Đình Hượu (1926 – 1995) quê ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung cận đại.    Các tác phẩm chính: Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930 (1988), …

Soạn bài: Diễn đạt trong văn nghị luận

a. Cách dùng từ ngữ hai đoạn văn khác nhau:    – Đoạn văn (1)        + Nhược điểm: từ ngữ dùng ngôn ngữ hàng ngày, từ ngữ dùng còn thô vụng.        + Ưu điểm: ngắn gọn, đi nhanh vào vấn đề cần nghị luận.    – Đoạn văn (2):        + Nhược điểm: việc dùng …