Giáo án bài Trả bài kiểm tra học kì 2 – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Trả bài kiểm tra học kì 2 1. Kiến thức – Củng cố những kiến thức văn học và kĩ năng làm văn có liên quan đến bài học. – Nhận ra những ưu điểm, thiếu sót, nguyên nhân sinh ra những ưu điểm, thiếu sót trong bài …

Giáo án bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12 – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12 – Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình môn Ngữ văn lớp 12 theo hai nội dung:  Đọc hiểu và Làm văn với mục đích đánh giá năng lực …

Giáo án bài Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 3) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 3) 1. Kiến thức – Tổng kết, ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam (truyện và kịch từ Cách mạng tháng 8 – 1945 đến cuối thế kỷ XX) …

Giáo án bài Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 2) 1. Kiến thức – Tổng kết, ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam (truyện và kịch từ Cách mạng tháng 8 – 1945 đến cuối thế kỷ XX) …

Giáo án bài Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 (Tiết 1) 1. Kiến thức – Tổng kết, ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam (truyện và kịch từ Cách mạng tháng 8 – 1945 đến cuối thế kỷ XX) …

Giáo án bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ 1. Kiến thức – Hệ thống hoá được những kiến thức cơ bản về lịch sử, đặc điểm loại hình và phong cách ngôn ngữ của tiếng Việt đã học từ …

Giáo án bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học 1. Kiến thức – Hiểu được những giá trị cơ bản của văn học : nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ. – Nắm vững những nét bản chất của hoạt động giao tiếp văn học. 2. Kĩ năng – …

Giáo án bài Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 1. Kiến thức – Hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ đã học trong chương trình Ngữ văn THPT. 2. Kĩ năng – Nâng cao thêm …

Giáo án bài Văn bản tổng kết – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Văn 12 bài Văn bản tổng kết 1. Kiến thức – Hiểu mục đích, yêu cầu, nội dung, và phương pháp thể hiện của văn bản tổng kết thông thường. 2. Kĩ năng – Viết được một văn bản tổng kết có nội dung và yêu cầu đơn …