Hỏi đáp

Tài khoản id apple minh bị khoá do mình nhập sai quá nhiều…

Chào bạn, 
Dạ rất tiếc mình chưa thấy hình bạn gửi ạ, bạn có thể tải lại ảnh lên đây, sau đó copy link ảnh đã tải rồi gửi lại để bên mình có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn ạ.
Mong thông tin phản hồi từ bạn ! 

Thông tin thêm

Tài khoản id apple minh bị khoá do mình nhập sai quá nhiều…

#Tài #khoản #apple #minh #bị #khoá #mình #nhập #sai #quá #nhiều

Chào bạn, 
Dạ rất tiếc mình chưa thấy hình bạn gửi ạ, bạn có thể tải lại ảnh lên đây, sau đó copy link ảnh đã tải rồi gửi lại để bên mình có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn ạ.
Mong thông tin phản hồi từ bạn ! 

#Tài #khoản #apple #minh #bị #khoá #mình #nhập #sai #quá #nhiều

Chào bạn, 
Dạ rất tiếc mình chưa thấy hình bạn gửi ạ, bạn có thể tải lại ảnh lên đây, sau đó copy link ảnh đã tải rồi gửi lại để bên mình có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn ạ.
Mong thông tin phản hồi từ bạn ! 

#Tài #khoản #apple #minh #bị #khoá #mình #nhập #sai #quá #nhiều

Chào bạn, 
Dạ rất tiếc mình chưa thấy hình bạn gửi ạ, bạn có thể tải lại ảnh lên đây, sau đó copy link ảnh đã tải rồi gửi lại để bên mình có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn ạ.
Mong thông tin phản hồi từ bạn ! 

#Tài #khoản #apple #minh #bị #khoá #mình #nhập #sai #quá #nhiều

Chào bạn, 
Dạ rất tiếc mình chưa thấy hình bạn gửi ạ, bạn có thể tải lại ảnh lên đây, sau đó copy link ảnh đã tải rồi gửi lại để bên mình có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn ạ.
Mong thông tin phản hồi từ bạn ! 

#Tài #khoản #apple #minh #bị #khoá #mình #nhập #sai #quá #nhiều

Chào bạn, 
Dạ rất tiếc mình chưa thấy hình bạn gửi ạ, bạn có thể tải lại ảnh lên đây, sau đó copy link ảnh đã tải rồi gửi lại để bên mình có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn ạ.
Mong thông tin phản hồi từ bạn ! 

#Tài #khoản #apple #minh #bị #khoá #mình #nhập #sai #quá #nhiều

Chào bạn, 
Dạ rất tiếc mình chưa thấy hình bạn gửi ạ, bạn có thể tải lại ảnh lên đây, sau đó copy link ảnh đã tải rồi gửi lại để bên mình có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt nhất giúp bạn ạ.
Mong thông tin phản hồi từ bạn ! 

Related Articles

Back to top button