TOÁN LỚP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO VBT 1 (Trang 86) – EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ – Thầy Nhựt TV

TOÁN LỚP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO VBT 1 (Trang 86) - EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ - Thầy Nhựt TV

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 72/ Trang 69) – ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10-ThầyNhựt

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 72/ Trang 69) - ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10-ThầyNhựt

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU – VBT 1 (Bài 14/ Trang 29) – LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG DẤU CỘNG |Thầy Thạc Sĩ Nhựt

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU - VBT 1 (Bài 14/ Trang 29) - LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG DẤU CỘNG |Thầy Thạc Sĩ Nhựt

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Web: http://tuvandaihung.com/ – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 1 (Bài 26/ Trang 47) – LUYỆN TẬP – Thầy Thạc Sĩ Nhựt

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 1 (Bài 26/ Trang 47) - LUYỆN TẬP - Thầy Thạc Sĩ Nhựt

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU – VBT 1 (Bài 12/ Trang 24) – EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC – Thầy Thạc Sĩ Nhựt

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU - VBT 1 (Bài 12/ Trang 24) - EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC - Thầy Thạc Sĩ Nhựt

ĐÍNH CHÍNH, ĐÚNG LÀ 2 HỘP QUÀ, 1 HỘP TRÊN BÀN VÀ 1 HỘP BẠN SÁT BÊN PHẢI CẦM (GHI NHẦM 1 HỘP QUÀ). CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 71/ Trang 67) – ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 – Thầy Nhựt TV

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 71/ Trang 67) - ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 - Thầy Nhựt TV

Bài 5 xem tranh rồi đếm: Với học sinh lớp 1 chưa nhận định được, thì đếm 3 cái búa. Nếu em nào sâu sắc hơn đếm 1 cái búa vẫn đúng (vì chỉ có 1 trong 3 cái, giống với hình yêu cầu). CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 70/ Trang 65) – BÀI KIỂM TRA SỐ 4 – Thầy Nhựt TV

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 70/ Trang 65) - BÀI KIỂM TRA SỐ 4 - Thầy Nhựt TV

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 69/ Trang 62) – EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC – Thầy Nhựt TV

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 69/ Trang 62) - EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC - Thầy Nhựt TV

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 68/ Trang 60) – ĐỒNG HỒ – THỜI GIAN – Thầy Nhựt TV

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 68/ Trang 60) - ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN - Thầy Nhựt TV

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 67/ Trang 58) – CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ – Thầy Nhựt TV

TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 2 (Bài 67/ Trang 58) - CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ - Thầy Nhựt TV

CTY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI HƯNG – Tư Vấn Và Đào Tạo: ISO/ HACCP/ GMP/ 5S/ Kaizen/ OHSAS/ TQM/ KPI/ QMS/ TPM/ PDCA/ HSE/ QMR/ VietGAP/ QHSE/ IATF/…Tel: 09.321.383.70 – Blog: https://tuvaniso0932138370.wordpress.com/ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – … Đọc tiếp