SƯU TẬP 24 THẺ ĐỔI BA LÔ DẠ QUANG KUN🎉🎉UỐNG KUN – SƯU TẬP THẺ BA LÔ – ĐỔI BA LÔ DẠ QUANG KUN 🎉🎉
Từ ngày 01/03/2020 – 31/05/2020 tìm thẻ trò chơi có hình balo trong mỗi lốc sữa Kun, sưu tập 24 thẻ có hình balo bất kỳ để đổi ba lô dạ quang KUN – có tới 6 mẫu thật KUN cho bạn lựa chọn

Viết một bình luận