Hỏi đáp

Sửa lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly

Lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly là một lỗi khá phổ biến đối với nhiều người dùng máy tính Windows, mặc dù dữ liệu vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở được thông qua các phím tắt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi này nhé!

Lỗi này thường xảy ra khi người dùng sử dụng tổ hợp phím Windows + E để mở Windows File Explorer. Nó cũng có thể xảy ra khi người dùng cố gắng mở Windows File Explorer từ hộp thoại Run.

1. Khởi động lại máy tính

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để xác định xem lỗi có đến từ các bộ phận khác trong máy tính hay không. Bạn nên lưu lại các tab làm việc, những dữ liệu đang thực hiện dở dang trước khi khởi động lại.

Sau khi khởi động lại, bạn bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer xem có mở được File Explorer hay không. Nếu vẫn không mở được thì tiếp tục tham khảo cách thứ 2.

2. Thay đổi thiết lập

Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer trên thanh công cụ Taskbar.

  Ổ cứng SSD là gì? Có những loại nào? Trường hợp nào nên sử dụng SSD?

Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer

Bước 2: Chọn View > Bấm vào Options.

Chọn View > Bấm vào Options

Bước 3: Chọn Change folder and search options.

Chọn Change folder and search options

Bước 4: Tại mục Open File explorer to, chọn This PC > Apply > OK.

Chọn This PC > Apply > OK

Bước 5: Kiểm tra lại xem lỗi còn hay không.

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly trên máy tính. Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp bạn ở những chủ đề sau.


Thông tin thêm

Sửa lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly

#Sửa #lỗi #Windows #find #typed #correctly

Lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly là một lỗi khá phổ biến đối với nhiều người dùng máy tính Windows, mặc dù dữ liệu vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở được thông qua các phím tắt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi này nhé!

Lỗi này thường xảy ra khi người dùng sử dụng tổ hợp phím Windows + E để mở Windows File Explorer. Nó cũng có thể xảy ra khi người dùng cố gắng mở Windows File Explorer từ hộp thoại Run.

1. Khởi động lại máy tính

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để xác định xem lỗi có đến từ các bộ phận khác trong máy tính hay không. Bạn nên lưu lại các tab làm việc, những dữ liệu đang thực hiện dở dang trước khi khởi động lại.

Sau khi khởi động lại, bạn bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer xem có mở được File Explorer hay không. Nếu vẫn không mở được thì tiếp tục tham khảo cách thứ 2.

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer

2. Thay đổi thiết lập

Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer trên thanh công cụ Taskbar.

Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer

Bước 2: Chọn View > Bấm vào Options.

Chọn View > Bấm vào Options

Bước 3: Chọn Change folder and search options.

Chọn Change folder and search options

Bước 4: Tại mục Open File explorer to, chọn This PC > Apply > OK.

Chọn This PC > Apply > OK

Bước 5: Kiểm tra lại xem lỗi còn hay không.

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly trên máy tính. Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp bạn ở những chủ đề sau.

#Sửa #lỗi #Windows #find #typed #correctly

Lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly là một lỗi khá phổ biến đối với nhiều người dùng máy tính Windows, mặc dù dữ liệu vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở được thông qua các phím tắt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi này nhé!

Lỗi này thường xảy ra khi người dùng sử dụng tổ hợp phím Windows + E để mở Windows File Explorer. Nó cũng có thể xảy ra khi người dùng cố gắng mở Windows File Explorer từ hộp thoại Run.

1. Khởi động lại máy tính

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để xác định xem lỗi có đến từ các bộ phận khác trong máy tính hay không. Bạn nên lưu lại các tab làm việc, những dữ liệu đang thực hiện dở dang trước khi khởi động lại.

Sau khi khởi động lại, bạn bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer xem có mở được File Explorer hay không. Nếu vẫn không mở được thì tiếp tục tham khảo cách thứ 2.

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer

2. Thay đổi thiết lập

Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer trên thanh công cụ Taskbar.

Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer

Bước 2: Chọn View > Bấm vào Options.

Chọn View > Bấm vào Options

Bước 3: Chọn Change folder and search options.

Chọn Change folder and search options

Bước 4: Tại mục Open File explorer to, chọn This PC > Apply > OK.

Chọn This PC > Apply > OK

Bước 5: Kiểm tra lại xem lỗi còn hay không.

  9 cách sửa lỗi DNS_Probe_Finished_Nxdomain trên máy tính đơn giản

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly trên máy tính. Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp bạn ở những chủ đề sau.

#Sửa #lỗi #Windows #find #typed #correctly

Lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly là một lỗi khá phổ biến đối với nhiều người dùng máy tính Windows, mặc dù dữ liệu vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở được thông qua các phím tắt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi này nhé!

Lỗi này thường xảy ra khi người dùng sử dụng tổ hợp phím Windows + E để mở Windows File Explorer. Nó cũng có thể xảy ra khi người dùng cố gắng mở Windows File Explorer từ hộp thoại Run.

1. Khởi động lại máy tính

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để xác định xem lỗi có đến từ các bộ phận khác trong máy tính hay không. Bạn nên lưu lại các tab làm việc, những dữ liệu đang thực hiện dở dang trước khi khởi động lại.

Sau khi khởi động lại, bạn bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer xem có mở được File Explorer hay không. Nếu vẫn không mở được thì tiếp tục tham khảo cách thứ 2.

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer

2. Thay đổi thiết lập

Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer trên thanh công cụ Taskbar.

Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer

Bước 2: Chọn View > Bấm vào Options.

Chọn View > Bấm vào Options

Bước 3: Chọn Change folder and search options.

Chọn Change folder and search options

Bước 4: Tại mục Open File explorer to, chọn This PC > Apply > OK.

Chọn This PC > Apply > OK

Bước 5: Kiểm tra lại xem lỗi còn hay không.

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly trên máy tính. Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp bạn ở những chủ đề sau.

#Sửa #lỗi #Windows #find #typed #correctly

Lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly là một lỗi khá phổ biến đối với nhiều người dùng máy tính Windows, mặc dù dữ liệu vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở được thông qua các phím tắt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi này nhé!

Lỗi này thường xảy ra khi người dùng sử dụng tổ hợp phím Windows + E để mở Windows File Explorer. Nó cũng có thể xảy ra khi người dùng cố gắng mở Windows File Explorer từ hộp thoại Run.

1. Khởi động lại máy tính

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để xác định xem lỗi có đến từ các bộ phận khác trong máy tính hay không. Bạn nên lưu lại các tab làm việc, những dữ liệu đang thực hiện dở dang trước khi khởi động lại.

Sau khi khởi động lại, bạn bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer xem có mở được File Explorer hay không. Nếu vẫn không mở được thì tiếp tục tham khảo cách thứ 2.

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer

2. Thay đổi thiết lập

Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer trên thanh công cụ Taskbar.

Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer

Bước 2: Chọn View > Bấm vào Options.

Chọn View > Bấm vào Options

Bước 3: Chọn Change folder and search options.

Chọn Change folder and search options

Bước 4: Tại mục Open File explorer to, chọn This PC > Apply > OK.

Chọn This PC > Apply > OK

Bước 5: Kiểm tra lại xem lỗi còn hay không.

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly trên máy tính. Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp bạn ở những chủ đề sau.

#Sửa #lỗi #Windows #find #typed #correctly

Lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly là một lỗi khá phổ biến đối với nhiều người dùng máy tính Windows, mặc dù dữ liệu vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở được thông qua các phím tắt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi này nhé!

1. Khởi động lại máy tính

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để xác định xem lỗi có đến từ các bộ phận khác trong máy tính hay không. Bạn nên lưu lại các tab làm việc, những dữ liệu đang thực hiện dở dang trước khi khởi động lại.

Sau khi khởi động lại, bạn bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer xem có mở được File Explorer hay không. Nếu vẫn không mở được thì tiếp tục tham khảo cách thứ 2.

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer

2. Thay đổi thiết lập

Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer trên thanh công cụ Taskbar.

Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer

Bước 2: Chọn View > Bấm vào Options.

Chọn View > Bấm vào Options

Bước 3: Chọn Change folder and search options.

Chọn Change folder and search options

Bước 4: Tại mục Open File explorer to, chọn This PC > Apply > OK.

Chọn This PC > Apply > OK

Bước 5: Kiểm tra lại xem lỗi còn hay không.

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly trên máy tính. Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp bạn ở những chủ đề sau.

#Sửa #lỗi #Windows #find #typed #correctly

Lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly là một lỗi khá phổ biến đối với nhiều người dùng máy tính Windows, mặc dù dữ liệu vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở được thông qua các phím tắt. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi này nhé!

Lỗi này thường xảy ra khi người dùng sử dụng tổ hợp phím Windows + E để mở Windows File Explorer. Nó cũng có thể xảy ra khi người dùng cố gắng mở Windows File Explorer từ hộp thoại Run.

1. Khởi động lại máy tính

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để xác định xem lỗi có đến từ các bộ phận khác trong máy tính hay không. Bạn nên lưu lại các tab làm việc, những dữ liệu đang thực hiện dở dang trước khi khởi động lại.

Sau khi khởi động lại, bạn bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer xem có mở được File Explorer hay không. Nếu vẫn không mở được thì tiếp tục tham khảo cách thứ 2.

Bấm tổ hợp phím Windows + R, nhập explorer

2. Thay đổi thiết lập

Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer trên thanh công cụ Taskbar.

Nhấn đúp vào biểu tượng File Explorer

Bước 2: Chọn View > Bấm vào Options.

Chọn View > Bấm vào Options

Bước 3: Chọn Change folder and search options.

Chọn Change folder and search options

Bước 4: Tại mục Open File explorer to, chọn This PC > Apply > OK.

Chọn This PC > Apply > OK

Bước 5: Kiểm tra lại xem lỗi còn hay không.

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trên đây là hướng dẫn cách khắc phục lỗi Windows cannot find, make sure you typed the name correctly trên máy tính. Chúc bạn thực hiện thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp bạn ở những chủ đề sau.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button