Soạn bài: Luật thơ (siêu ngắn)

Câu 1 (trang 107, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a) Hai câu thơ bảy chữ trong đoạn thơ trích “Chinh phụ ngâm”

– Gieo vần: vần lưng

– Ngắt nhịp: 3/4

– Hài thanh: tiếng thứ ba của mỗi dòng đều là thanh bằng

b) Bài thơ “Cảnh khuya”

– Gieo vần: vần lưng

– Ngắt nhịp: 3/4 (câu đầu), 4/3 (ba câu còn lại)

– Hài thanh: xét theo nguyên tắc “Nhất tam ngũ bất luận/Nhị tứ lục phân minh” ta có mô hình hài thanh của bài thơ như sau:

Xem tiếp các bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn:

Leave a Reply