Số 0 – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/bai-4-so-0-332788/
Bài giảng giúp học sinh:
+ Hiểu ý nghĩa của số 0.
+ Biết đọc, viết số 0.
+ Biết được vị trí của số 0 trong dãy các số từ 0 tới 9.

Viết một bình luận