Video thuộc phần đọc hiểu của lớp học N3 online miễn phí của mình. Trên youtube thì chủ yếu mình sẽ up các video đọc hiểu và chữa đề, nếu bạn muốn đăng kí học với đầy đủ các kĩ năng hãy liên hệ facebook mình nhé:
https://www.facebook.com/hqm2812
#dochieu #shinkanzen #n3


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *