Sám Giảng quyển 3 – của Đức Huỳnh Giáo ChủDương Thanh Thơ – Số 132 Đường Trường Chinh – Mỹ Phước – Long Xuyên- An Giang. ĐT:0911938222
Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video mới nhất từ Kênh
Sám Giảng quyển 3 – của Đức Huỳnh Giáo Chủ
Sám Giảng (tức quyển 3, văn lục bát, dài 612 câu xuất bản lần đầu năm 1939) Ngài cũng viết tại làng Hòa Hảo năm Kỷ Mão, khởi đầu bằng câu: ngồi trên đảnh núi Liên đài,
và chấm dứt bởi câu:
Chúc cho bá tánh muốn sầu tiêu tan.
Trong quyển nầy, Đức Giáo Chủ dạy tu nhân đạo, Ngài viết:
Tu cầu Cha Mẹ thảnh thơi,
Quốc vương thủy thổ chiều mơi phản hồi.
Tu đền nợ thế cho rồi,
thì sau mới được đứng ngồi tòa sen.
Đối với hạn thanh niên nam nữ, thường dễ bị văn minh vật chất hoặc dục vọng lôi cuốn đến bờ trụy lạc, ngày kêu gọi:
Nghiêm đường chịu Lịnh cho an,
loạn luân cang kỷ hổ mang tiếng đời.
hoặc là nghe lời cha mẹ cân phân,
Tam Tùng vẹn giữ lập thân buổi nầy và ngày cũng cực lực đã phá những hủ tục, bài xích những thói xa hoa, đàng điếm. chẳng hạn: Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ.
Mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng?
Hay là: văn minh sửa mặt sửa mày,
Áo quần láng bước ngày rày ăn chơi.
Dọn xem hình vóc Lả lơi,
Ra đường ăn nói những lời Nguyệt hoa.
nếu chịu bạn gìn lời chỉ giáo trong quyển Sám Giảng nầy, thì nhân đạo của ta ắt có thể coi là Hoàn Mỹ lắm.
Mời các bạn ủng hộ xem những bài khác của kênh:
MỘT LINH HỒN NHIỀU THỂ XÁC –

Sấm giảng – https://www.youtube.com/watch?v=nK3sBvRHVeo&list=PLQp_ciUSEhdPMGxlFyu-ptlS9i2T8X5rE
– Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG BỒ TÁT DI LẶC VÀ 6 ĐỨA BÉ – https://www.youtube.com/watch?v=mxG0vE-FjSw&t=67s
TƯ DUY CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ – https://www.youtube.com/watch?v=MlalRmOw6_c&list=PLQp_ciUSEhdONcS5RW1lxKGQycMIVg5BH
Lịch sử -https://www.youtube.com/watch?v=c2sBR-Wo82w&list=PLQp_ciUSEhdMbqDlvZUR-QjlJyI5AT2Cm
vì sao có Tên gọi “VIỆT NAM ” -https://www.youtube.com/watch?v=wnxSmlGyUZ4&list=PLQp_ciUSEhdPP9kl1fV3WcG36a_0-7iYK
Tiếng anh chủ đề” Đi – https://www.youtube.com/watch?v=LsgE2PDiCZU&list=PLQp_ciUSEhdNGXNcbWML5L-Qqb_QgkkM5
Bữa ăn ( Meals) – https://www.youtube.com/watch?v=KH5J04ehIbM&list=PLQp_ciUSEhdP3M9rRS_wjFfjwt8KF7YLS
Tập làm văn ( lớp 11 ) tuần 1 – TẤM CÁM- Nghị luận xã hội – https://www.youtube.com/watch?v=KFvTBxCuSoc&list=PLQp_ciUSEhdMsEudVa-01bQ7lxuNzEzZX
Deep fake nỗi lo về tin giả trên youtube -https://www.youtube.com/watch?v=luo-3jncUeY&list=PLQp_ciUSEhdMjpMRq3ZBTNnOtpIefYPDC
Nghề nghiệp xã hội – https://www.youtube.com/watch?v=HDlpABpisvs&list=PLQp_ciUSEhdPcb32KhCvYNRa7UvO95b_t
Giới thiệu mọi người làm quen bằng tiếng anh – https://www.youtube.com/watch?v=t0cYGQxs26c&list=PLQp_ciUSEhdN9S0Jv9PnpVdK9TGYegLmw
Bài hát tiếng anh – https://www.youtube.com/watch?v=8CYUbfXMYo8&list=PLQp_ciUSEhdMdtqdyawvrakXPSySIATj9
Cá – https://www.youtube.com/watch?v=PT8frBWagpI&list=PLQp_ciUSEhdP8BD8a0gUzkfX59TnI8mt4

Viết một bình luận