RÈN TẬP THƠ VĂN TUẦN 5 | TIẾT 2 | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 22/9/2020Kính thông tri đến chư vị đạo hữu!
Những video bài giảng của ngài Giới Đức gần đây, lác đác vài nơi đã chỉnh sửa lại nội dung rồi đăng lên lại trang cá nhân của mình. Vì vậy, Ban biên tập xin chư vị tôn trọng ngài Giới Đức, tôn trọng Pháp; không nên cắt, xén. Trường hợp chia sẻ những video của trang Ngoạ Tùng Am, Ban biên tập rất hoan hỷ; nhưng xin trích dẫn nguồn ở bên dưới trang của mình.
Xin cảm ơn chư vị!
Ban biên tập.

https://www.facebook.com/pg/HuyenKhon…
https://www.facebook.com/Ngo%E1%BA%A1…
http://huyenkhongsonthuong.com/

Viết một bình luận