Rèn luyện kỹ năng viết ở bậc đại học | Hanh LeVideo này hướng dẫn các bạn cách viết bài luận ở bậc đại học để các bạn có thể thực hiện tốt các bài tiểu luận, đề án, chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo nghiên cứu khoa học, …

Để tìm kiếm video của mình, các bạn sử dụng từ khóa là nội dung video các bạn muốn tìm kèm theo tên của mình. Ví dụ:
Word Hanh Le
Excel Hanh Le
Ky nang viet Hanh Le

Blog: http://sotaycuahanh.blogspot.com/


Các bạn có thể xem bài viết về kỹ năng viết trong blog theo đường dẫn sau:
http://sotaycuahanh.blogspot.com/2017/03/vi-sao-can-ren-luyen-ky-nang-viet.html

Tài liệu tham khảo rèn luyện kỹ năng viết

1. Sách giáo khoa phổ thông

2. Writing for a Purpose, Britishcouncil:
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/writing-purpose/writing-purpose

3. Purdue Online Writing Lab
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/1/

4. Longman Academic Writing Series, Alice Oshima, Ann Hogue, Lara Lavitch, Pearson Education, 2013

Viết một bình luận