Hỏi đáp

RAM DDR3 (on board) là như thế nào?

RAM DDR3 (on board) là thanh RAM DDR3 được hàn chết trên bo mạch chủ (Mainboard), không tháo lắp thay thế được.

– DDR3 là loại, thế hệ của RAM… Xem chi tiết.

– On board: Nghĩa là nằm trên, tích hợp sẵn vào bo mạch chủ.

Người dùng lưu ý khi mua loại máy laptop mà có RAM là (on board) thì không thể thay thế, lắp RAM thêm được. Vì nó đã tích hợp RAM trên bo mạch rồi và không có khe rời để thêm được.

Ram on board hàn chết trên bo mạch chủ

Nếu máy laptop có để là (on board + 1 khe rời) thì có thể lắp thêm vào được. Lắp thêm được RAM bao nhiêu GB thì tùy vào loại Mainboard đó hỗ trợ.

Ram rờiKhe RAM rời có thể tháp lắp được

Xem laptop sử dụng RAM DDR3 (on board): Acer Aspire SF514 51 72F8 i7 7500U, Acer Aspire SF514 51 56F3 i5 7200U,…

Asus Pro B9440U, Asus Transformer Pro T304UA,…

HP Envy 13-ab003TU i7 7500U,…

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB i7 7500U, Lenovo Yoga 900-13ISK i7 6500U, Lenovo Yoga 3 Pro-1370 M5 5Y71,…

Xem thêm:

>>> RAM DDR3L on board là như thế nào?


Thông tin thêm

RAM DDR3 (on board) là như thế nào?

#RAM #DDR3 #board #là #như #thế #nào

RAM DDR3 (on board) là thanh RAM DDR3 được hàn chết trên bo mạch chủ (Mainboard), không tháo lắp thay thế được.

– DDR3 là loại, thế hệ của RAM… Xem chi tiết.

– On board: Nghĩa là nằm trên, tích hợp sẵn vào bo mạch chủ.

  Cách cách lấy file ghi âm từ iPhone nhanh gọn, KHÔNG cần phần mềm

Người dùng lưu ý khi mua loại máy laptop mà có RAM là (on board) thì không thể thay thế, lắp RAM thêm được. Vì nó đã tích hợp RAM trên bo mạch rồi và không có khe rời để thêm được.

Ram on boardRam on board hàn chết trên bo mạch chủ

Nếu máy laptop có để là (on board + 1 khe rời) thì có thể lắp thêm vào được. Lắp thêm được RAM bao nhiêu GB thì tùy vào loại Mainboard đó hỗ trợ.

Ram rờiKhe RAM rời có thể tháp lắp được

Xem laptop sử dụng RAM DDR3 (on board): Acer Aspire SF514 51 72F8 i7 7500U, Acer Aspire SF514 51 56F3 i5 7200U,…

Asus Pro B9440U, Asus Transformer Pro T304UA,…

HP Envy 13-ab003TU i7 7500U,…

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB i7 7500U, Lenovo Yoga 900-13ISK i7 6500U, Lenovo Yoga 3 Pro-1370 M5 5Y71,…

Xem thêm:

>>> RAM DDR3L on board là như thế nào?

#RAM #DDR3 #board #là #như #thế #nào

RAM DDR3 (on board) là thanh RAM DDR3 được hàn chết trên bo mạch chủ (Mainboard), không tháo lắp thay thế được.

– DDR3 là loại, thế hệ của RAM… Xem chi tiết.

– On board: Nghĩa là nằm trên, tích hợp sẵn vào bo mạch chủ.

Người dùng lưu ý khi mua loại máy laptop mà có RAM là (on board) thì không thể thay thế, lắp RAM thêm được. Vì nó đã tích hợp RAM trên bo mạch rồi và không có khe rời để thêm được.

Ram on boardRam on board hàn chết trên bo mạch chủ

Nếu máy laptop có để là (on board + 1 khe rời) thì có thể lắp thêm vào được. Lắp thêm được RAM bao nhiêu GB thì tùy vào loại Mainboard đó hỗ trợ.

Ram rờiKhe RAM rời có thể tháp lắp được

Xem laptop sử dụng RAM DDR3 (on board): Acer Aspire SF514 51 72F8 i7 7500U, Acer Aspire SF514 51 56F3 i5 7200U,…

Asus Pro B9440U, Asus Transformer Pro T304UA,…

HP Envy 13-ab003TU i7 7500U,…

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB i7 7500U, Lenovo Yoga 900-13ISK i7 6500U, Lenovo Yoga 3 Pro-1370 M5 5Y71,…

Xem thêm:

>>> RAM DDR3L on board là như thế nào?

#RAM #DDR3 #board #là #như #thế #nào

RAM DDR3 (on board) là thanh RAM DDR3 được hàn chết trên bo mạch chủ (Mainboard), không tháo lắp thay thế được.

– DDR3 là loại, thế hệ của RAM… Xem chi tiết.

– On board: Nghĩa là nằm trên, tích hợp sẵn vào bo mạch chủ.

Người dùng lưu ý khi mua loại máy laptop mà có RAM là (on board) thì không thể thay thế, lắp RAM thêm được. Vì nó đã tích hợp RAM trên bo mạch rồi và không có khe rời để thêm được.

  Không thể gửi yêu cầu kết bạn trên Zalo - Lý do và cách khắc phục

Ram on boardRam on board hàn chết trên bo mạch chủ

Nếu máy laptop có để là (on board + 1 khe rời) thì có thể lắp thêm vào được. Lắp thêm được RAM bao nhiêu GB thì tùy vào loại Mainboard đó hỗ trợ.

Ram rờiKhe RAM rời có thể tháp lắp được

Xem laptop sử dụng RAM DDR3 (on board): Acer Aspire SF514 51 72F8 i7 7500U, Acer Aspire SF514 51 56F3 i5 7200U,…

Asus Pro B9440U, Asus Transformer Pro T304UA,…

HP Envy 13-ab003TU i7 7500U,…

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB i7 7500U, Lenovo Yoga 900-13ISK i7 6500U, Lenovo Yoga 3 Pro-1370 M5 5Y71,…

Xem thêm:

>>> RAM DDR3L on board là như thế nào?

#RAM #DDR3 #board #là #như #thế #nào

RAM DDR3 (on board) là thanh RAM DDR3 được hàn chết trên bo mạch chủ (Mainboard), không tháo lắp thay thế được.

– DDR3 là loại, thế hệ của RAM… Xem chi tiết.

– On board: Nghĩa là nằm trên, tích hợp sẵn vào bo mạch chủ.

Người dùng lưu ý khi mua loại máy laptop mà có RAM là (on board) thì không thể thay thế, lắp RAM thêm được. Vì nó đã tích hợp RAM trên bo mạch rồi và không có khe rời để thêm được.

Ram on boardRam on board hàn chết trên bo mạch chủ

Nếu máy laptop có để là (on board + 1 khe rời) thì có thể lắp thêm vào được. Lắp thêm được RAM bao nhiêu GB thì tùy vào loại Mainboard đó hỗ trợ.

Ram rờiKhe RAM rời có thể tháp lắp được

Xem laptop sử dụng RAM DDR3 (on board): Acer Aspire SF514 51 72F8 i7 7500U, Acer Aspire SF514 51 56F3 i5 7200U,…

Asus Pro B9440U, Asus Transformer Pro T304UA,…

HP Envy 13-ab003TU i7 7500U,…

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB i7 7500U, Lenovo Yoga 900-13ISK i7 6500U, Lenovo Yoga 3 Pro-1370 M5 5Y71,…

Xem thêm:

>>> RAM DDR3L on board là như thế nào?

#RAM #DDR3 #board #là #như #thế #nào

RAM DDR3 (on board) là thanh RAM DDR3 được hàn chết trên bo mạch chủ (Mainboard), không tháo lắp thay thế được.

– DDR3 là loại, thế hệ của RAM… Xem chi tiết.

– On board: Nghĩa là nằm trên, tích hợp sẵn vào bo mạch chủ.

Người dùng lưu ý khi mua loại máy laptop mà có RAM là (on board) thì không thể thay thế, lắp RAM thêm được. Vì nó đã tích hợp RAM trên bo mạch rồi và không có khe rời để thêm được.

  30+ cách tăng tốc máy tính Windows 10 hiệu quả, dễ thực hiện

Ram on boardRam on board hàn chết trên bo mạch chủ

Nếu máy laptop có để là (on board + 1 khe rời) thì có thể lắp thêm vào được. Lắp thêm được RAM bao nhiêu GB thì tùy vào loại Mainboard đó hỗ trợ.

Ram rờiKhe RAM rời có thể tháp lắp được

Xem laptop sử dụng RAM DDR3 (on board): Acer Aspire SF514 51 72F8 i7 7500U, Acer Aspire SF514 51 56F3 i5 7200U,…

Asus Pro B9440U, Asus Transformer Pro T304UA,…

HP Envy 13-ab003TU i7 7500U,…

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB i7 7500U, Lenovo Yoga 900-13ISK i7 6500U, Lenovo Yoga 3 Pro-1370 M5 5Y71,…

Xem thêm:

>>> RAM DDR3L on board là như thế nào?

#RAM #DDR3 #board #là #như #thế #nào

RAM DDR3 (on board) là thanh RAM DDR3 được hàn chết trên bo mạch chủ (Mainboard), không tháo lắp thay thế được.

– DDR3 là loại, thế hệ của RAM… Xem chi tiết.

– On board: Nghĩa là nằm trên, tích hợp sẵn vào bo mạch chủ.

Người dùng lưu ý khi mua loại máy laptop mà có RAM là (on board) thì không thể thay thế, lắp RAM thêm được. Vì nó đã tích hợp RAM trên bo mạch rồi và không có khe rời để thêm được.

Ram on boardRam on board hàn chết trên bo mạch chủ

Nếu máy laptop có để là (on board + 1 khe rời) thì có thể lắp thêm vào được. Lắp thêm được RAM bao nhiêu GB thì tùy vào loại Mainboard đó hỗ trợ.

Ram rờiKhe RAM rời có thể tháp lắp được

Xem laptop sử dụng RAM DDR3 (on board): Acer Aspire SF514 51 72F8 i7 7500U, Acer Aspire SF514 51 56F3 i5 7200U,…

Asus Pro B9440U, Asus Transformer Pro T304UA,…

HP Envy 13-ab003TU i7 7500U,…

Lenovo IdeaPad 710S-13IKB i7 7500U, Lenovo Yoga 900-13ISK i7 6500U, Lenovo Yoga 3 Pro-1370 M5 5Y71,…

Xem thêm:

>>> RAM DDR3L on board là như thế nào?


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button