Phương pháp dạy con Toán Học 0-1 tuổi
Cô Hoa là Mẹ Sunny đã học và nuôi dạy con theo những phương pháp nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam, các phương pháp nuôi dạy con đã được khoa học chứng minh hiệu quả giúp con phát triển toàn diện. Từ khi thai giáo cho đến từng giai đoạn 0 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 0 tuổi đến 6 tuổi… theo từng giai đoạn và đang áp dụng cho bé sunny rất thành công. Vì vậy mẹ sunny muốn chia sẻ cùng với các moon những phương pháp để khai sáng trẻ thơ – giúp con phát triển toàn diện.

Các phương pháp Mẹ Sunny học và chia sẻ cho mọi người gồm: * Phương pháp giáo dục Montessori – * Phương pháp dạy trẻ thông minh sớm Glenn Doman – * Phương pháp Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy NLP- * Các Khóa học Giáo dục sớm, Cửa Sổ Vàng, Dạy con bằng tiềm thức…

1. Đăng ký kênh Youtube Sunny: https://www.youtube.com/channel/UCSRlU1a1R6LibIlgIRtKvQw
2. Group chia sẻ kiến thức nuôi dạy con: Chăm con khoẻ, nuôi con nhàn https://www.facebook.com/groups/Chamconkhoe/
3. Website xem các khoá học nuôi dạy con: https://www.tranhoa.vn/
4. Đăng kí khoá học Chăm con khoẻ, nuôi con nhàn: https://chamconkhoe.tranhoa.vn/
5. Youtube chia sẻ kiến thức nuôi dạy con: https://www.youtube.com/channel/UCebvRkMV2HD5bGoBwn1PblQ
6. Mua các dụng cụ giáo dục sớm cho con: http://dungcugiaoducsom.com/

Các ba mẹ xem và muốn đặt câu hỏi hãy bình luận đưới đây để được giải đáp.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *