Phú Yên: Tuyển dụng 97 viên chức năm 2021

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng 97 viên chức công tác tại các sở, ngành, UBND huyện bằng hình thức thi tuyển.

Theo đó, các vị trí việc làm ở các sở ngành sẽ có 60 chỉ tiêu và UBND cấp huyện 37 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây: Có quốc tịch Việt Nam và sinh sống tại Việt Nam; đủ từ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Người đăng ký thi tuyển chỉ được đăng ký ở 1 vị trí dự tuyển của cơ quan, đơn vị, địa phương (trong kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021) và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Những đối tượng thuộc diện người có công, con của người có công, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người đồng bào…thì sẽ được ưu tiên trong việc thi tuyển.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhận phiếu đăng ký thi tuyển, thời gian nhận phiếu đăng ký thi tuyển 30 ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử.

READ:   Học sinh "3 không" ở trường Múa vỡ òa niềm vui được cấp bằng tốt nghiệp

Trung Thi

Nguồn: Dân Trí

 

Add Comment