Phép cộng trong phạm vi 10 – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/phep-cong-trong-pham-vi-10-335712/
Bài giảng giúp học sinh:
+ Biết một số cách để tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 (chấm tròn, ngón tay, phép tính, …)
+ Biết giải quyết các bài toán liên quan trong thực tế.

Viết một bình luận