Hỏi đáp

Oppo R831 bị treo màn logo khi bật nguồn thì phải làm thế…

Để thao tác bạn thực hiện như sau:
– Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
– Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Down và Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
– Chọn ngôn ngữ English
– Chọn Wipe data and cache — chọn tiếp wipe data and cache — chọn Yes — Yes.
– Bạn chờ 1 tý cho nó khôi phục lại. Xong chọn Reboot — Yes.

Thông tin thêm

Oppo R831 bị treo màn logo khi bật nguồn thì phải làm thế…

#Oppo #R831 #bị #treo #màn #logo #khi #bật #nguồn #thì #phải #làm #thế

Để thao tác bạn thực hiện như sau:
– Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
– Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Down và Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
– Chọn ngôn ngữ English
– Chọn Wipe data and cache — chọn tiếp wipe data and cache — chọn Yes — Yes.
– Bạn chờ 1 tý cho nó khôi phục lại. Xong chọn Reboot — Yes.

#Oppo #R831 #bị #treo #màn #logo #khi #bật #nguồn #thì #phải #làm #thế

Để thao tác bạn thực hiện như sau:
– Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
– Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Down và Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
– Chọn ngôn ngữ English
– Chọn Wipe data and cache — chọn tiếp wipe data and cache — chọn Yes — Yes.
– Bạn chờ 1 tý cho nó khôi phục lại. Xong chọn Reboot — Yes.

#Oppo #R831 #bị #treo #màn #logo #khi #bật #nguồn #thì #phải #làm #thế

Để thao tác bạn thực hiện như sau:
– Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
– Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Down và Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
– Chọn ngôn ngữ English
– Chọn Wipe data and cache — chọn tiếp wipe data and cache — chọn Yes — Yes.
– Bạn chờ 1 tý cho nó khôi phục lại. Xong chọn Reboot — Yes.

#Oppo #R831 #bị #treo #màn #logo #khi #bật #nguồn #thì #phải #làm #thế

Để thao tác bạn thực hiện như sau:
– Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
– Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Down và Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
– Chọn ngôn ngữ English
– Chọn Wipe data and cache — chọn tiếp wipe data and cache — chọn Yes — Yes.
– Bạn chờ 1 tý cho nó khôi phục lại. Xong chọn Reboot — Yes.

#Oppo #R831 #bị #treo #màn #logo #khi #bật #nguồn #thì #phải #làm #thế

Để thao tác bạn thực hiện như sau:
– Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
– Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Down và Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
– Chọn ngôn ngữ English
– Chọn Wipe data and cache — chọn tiếp wipe data and cache — chọn Yes — Yes.
– Bạn chờ 1 tý cho nó khôi phục lại. Xong chọn Reboot — Yes.

#Oppo #R831 #bị #treo #màn #logo #khi #bật #nguồn #thì #phải #làm #thế

Để thao tác bạn thực hiện như sau:
– Trước hết bạn hãy tắt nguồn điện thoại.
– Bạn nhấn tổ hợp phím Volume Down và Power cho đến khi xuất hiện chữ Recovery Mode ở góc dưới bên trái thì bạn nhanh tay nhấn phím Power một cái. Nó sẽ tự vào chế độ Recovery.
– Chọn ngôn ngữ English
– Chọn Wipe data and cache — chọn tiếp wipe data and cache — chọn Yes — Yes.
– Bạn chờ 1 tý cho nó khôi phục lại. Xong chọn Reboot — Yes.

Related Articles

Back to top button