Ôn tập: Công của lực điện – Điện thế – Hiệu điện thế – Vật lí 11Mội dung bài giảng:
Phần 1. Ôn tập lý thuyết; kiến thức trong tâm bài: Công lực điện – điện thế – hiệu điện thế
Phần 2. Phân dạng bài tập bài: Công lực điện – điện thế – hiệu điện thế
Phần 3. Hướng dẫn học sinh làm bài tập rèn luyện bài: Công lực điện – điện thế – hiệu điện thế
Phần 3. Học sinh vào link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh5ZJNh9LtYYPpfSO74lmXH4soJV8taQfrUVpAAGBMJzaAhg/viewform?usp=sf_link.. làm bài tạp trực tuyến theo hướng dẫn. Sau khi nộp bài học sinh biết được đáp án và lời giải.
Học sinh tham khảo các bài giảng khác
1. Ôn tập bài: Định luật chu lông: https://youtu.be/PSu4q1ZMFAs
2. Ôn tập bài: điện trường: https://youtu.be/Mjjvfk6r_ZE
2. Bài giảng Vật lý 11: https://www.youtube.com/playlist?list…

Viết một bình luận