Hỏi đáp

Nó bắt mình phải nhập mã THẺ QUÀ TẶNG ITUNES VÀ QUÀ TẶNG ITUNESMà mình

Để tạo Apple ID mà không cần tới thẻ visa hay mã quà tặng bạn hãy vào app store chọn một ứng dụng miễn phí bất kì và bấm cài đặt ứng dụng đó.

Lúc đó máy sẽ hỏi bạn tạo Apple ID mới, bạn bấm vào> chọn Việt Nam sau đó điền các thông tin theo yêu cầu để hoàn tất quá trình tạo Apple ID


Thông tin thêm

Nó bắt mình phải nhập mã THẺ QUÀ TẶNG ITUNES VÀ QUÀ TẶNG ITUNESMà mình

#Nó #bắt #mình #phải #nhập #mãTHẺ #QUÀ #TẶNG #ITUNES #VÀ #QUÀ #TẶNG #ITUNESMà #mình

Để tạo Apple ID mà không cần tới thẻ visa hay mã quà tặng bạn hãy vào app store chọn một ứng dụng miễn phí bất kì và bấm cài đặt ứng dụng đó.

Lúc đó máy sẽ hỏi bạn tạo Apple ID mới, bạn bấm vào> chọn Việt Nam sau đó điền các thông tin theo yêu cầu để hoàn tất quá trình tạo Apple ID

  Điện thoại không tìm thấy WiFi - Nguyên nhân & cách khắc phục hiệu quả

#Nó #bắt #mình #phải #nhập #mãTHẺ #QUÀ #TẶNG #ITUNES #VÀ #QUÀ #TẶNG #ITUNESMà #mình

Để tạo Apple ID mà không cần tới thẻ visa hay mã quà tặng bạn hãy vào app store chọn một ứng dụng miễn phí bất kì và bấm cài đặt ứng dụng đó.

Lúc đó máy sẽ hỏi bạn tạo Apple ID mới, bạn bấm vào> chọn Việt Nam sau đó điền các thông tin theo yêu cầu để hoàn tất quá trình tạo Apple ID

#Nó #bắt #mình #phải #nhập #mãTHẺ #QUÀ #TẶNG #ITUNES #VÀ #QUÀ #TẶNG #ITUNESMà #mình

Để tạo Apple ID mà không cần tới thẻ visa hay mã quà tặng bạn hãy vào app store chọn một ứng dụng miễn phí bất kì và bấm cài đặt ứng dụng đó.

  Sự kiện OPPO INNO DAY 2021 - Hàng loạt siêu phẩm sắp được cho ra mắt

Lúc đó máy sẽ hỏi bạn tạo Apple ID mới, bạn bấm vào> chọn Việt Nam sau đó điền các thông tin theo yêu cầu để hoàn tất quá trình tạo Apple ID

#Nó #bắt #mình #phải #nhập #mãTHẺ #QUÀ #TẶNG #ITUNES #VÀ #QUÀ #TẶNG #ITUNESMà #mình

Để tạo Apple ID mà không cần tới thẻ visa hay mã quà tặng bạn hãy vào app store chọn một ứng dụng miễn phí bất kì và bấm cài đặt ứng dụng đó.

Lúc đó máy sẽ hỏi bạn tạo Apple ID mới, bạn bấm vào> chọn Việt Nam sau đó điền các thông tin theo yêu cầu để hoàn tất quá trình tạo Apple ID

#Nó #bắt #mình #phải #nhập #mãTHẺ #QUÀ #TẶNG #ITUNES #VÀ #QUÀ #TẶNG #ITUNESMà #mình

Để tạo Apple ID mà không cần tới thẻ visa hay mã quà tặng bạn hãy vào app store chọn một ứng dụng miễn phí bất kì và bấm cài đặt ứng dụng đó.

  Activate Windows 10 là gì? Cách activate Windows 10 bản quyền đơn giản

Lúc đó máy sẽ hỏi bạn tạo Apple ID mới, bạn bấm vào> chọn Việt Nam sau đó điền các thông tin theo yêu cầu để hoàn tất quá trình tạo Apple ID

#Nó #bắt #mình #phải #nhập #mãTHẺ #QUÀ #TẶNG #ITUNES #VÀ #QUÀ #TẶNG #ITUNESMà #mình

Để tạo Apple ID mà không cần tới thẻ visa hay mã quà tặng bạn hãy vào app store chọn một ứng dụng miễn phí bất kì và bấm cài đặt ứng dụng đó.

Lúc đó máy sẽ hỏi bạn tạo Apple ID mới, bạn bấm vào> chọn Việt Nam sau đó điền các thông tin theo yêu cầu để hoàn tất quá trình tạo Apple ID


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button