Hỏi đáp

niếu không đăng nhập được vào ch play thì làm thế nào để k…

Chào bạn,
Trường hợp này để khắc phục bạn vui lòng làm lần lượt theo các bước sau:
1. Kiểm tra ngày giờ trên điện thoại nếu sai so với thực tế thì bạn vào Cài đặt > Ngày giờ để chỉnh sửa lại cho chính xác.
2. Kiểm tra lại kết mạng của bạn xem có ổn định không hoặc bạn có thể sử dụng thử 1 kết nối mạng khác ổn định hơn.
3. Tắt nguồn điện thoại khởi động lại để hệ điều hành tự động sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bạn nhé.
Thông tin đến bạn ! 

Thông tin thêm

niếu không đăng nhập được vào ch play thì làm thế nào để k…

#niếu #không #đăng #nhập #được #vào #play #thì #làm #thế #nào #để

Chào bạn,
Trường hợp này để khắc phục bạn vui lòng làm lần lượt theo các bước sau:
1. Kiểm tra ngày giờ trên điện thoại nếu sai so với thực tế thì bạn vào Cài đặt > Ngày giờ để chỉnh sửa lại cho chính xác.
2. Kiểm tra lại kết mạng của bạn xem có ổn định không hoặc bạn có thể sử dụng thử 1 kết nối mạng khác ổn định hơn.
3. Tắt nguồn điện thoại khởi động lại để hệ điều hành tự động sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bạn nhé.
Thông tin đến bạn ! 

#niếu #không #đăng #nhập #được #vào #play #thì #làm #thế #nào #để

Chào bạn,
Trường hợp này để khắc phục bạn vui lòng làm lần lượt theo các bước sau:
1. Kiểm tra ngày giờ trên điện thoại nếu sai so với thực tế thì bạn vào Cài đặt > Ngày giờ để chỉnh sửa lại cho chính xác.
2. Kiểm tra lại kết mạng của bạn xem có ổn định không hoặc bạn có thể sử dụng thử 1 kết nối mạng khác ổn định hơn.
3. Tắt nguồn điện thoại khởi động lại để hệ điều hành tự động sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bạn nhé.
Thông tin đến bạn ! 

#niếu #không #đăng #nhập #được #vào #play #thì #làm #thế #nào #để

Chào bạn,
Trường hợp này để khắc phục bạn vui lòng làm lần lượt theo các bước sau:
1. Kiểm tra ngày giờ trên điện thoại nếu sai so với thực tế thì bạn vào Cài đặt > Ngày giờ để chỉnh sửa lại cho chính xác.
2. Kiểm tra lại kết mạng của bạn xem có ổn định không hoặc bạn có thể sử dụng thử 1 kết nối mạng khác ổn định hơn.
3. Tắt nguồn điện thoại khởi động lại để hệ điều hành tự động sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bạn nhé.
Thông tin đến bạn ! 

#niếu #không #đăng #nhập #được #vào #play #thì #làm #thế #nào #để

Chào bạn,
Trường hợp này để khắc phục bạn vui lòng làm lần lượt theo các bước sau:
1. Kiểm tra ngày giờ trên điện thoại nếu sai so với thực tế thì bạn vào Cài đặt > Ngày giờ để chỉnh sửa lại cho chính xác.
2. Kiểm tra lại kết mạng của bạn xem có ổn định không hoặc bạn có thể sử dụng thử 1 kết nối mạng khác ổn định hơn.
3. Tắt nguồn điện thoại khởi động lại để hệ điều hành tự động sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bạn nhé.
Thông tin đến bạn ! 

#niếu #không #đăng #nhập #được #vào #play #thì #làm #thế #nào #để

Chào bạn,
Trường hợp này để khắc phục bạn vui lòng làm lần lượt theo các bước sau:
1. Kiểm tra ngày giờ trên điện thoại nếu sai so với thực tế thì bạn vào Cài đặt > Ngày giờ để chỉnh sửa lại cho chính xác.
2. Kiểm tra lại kết mạng của bạn xem có ổn định không hoặc bạn có thể sử dụng thử 1 kết nối mạng khác ổn định hơn.
3. Tắt nguồn điện thoại khởi động lại để hệ điều hành tự động sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bạn nhé.
Thông tin đến bạn ! 

#niếu #không #đăng #nhập #được #vào #play #thì #làm #thế #nào #để

Chào bạn,
Trường hợp này để khắc phục bạn vui lòng làm lần lượt theo các bước sau:
1. Kiểm tra ngày giờ trên điện thoại nếu sai so với thực tế thì bạn vào Cài đặt > Ngày giờ để chỉnh sửa lại cho chính xác.
2. Kiểm tra lại kết mạng của bạn xem có ổn định không hoặc bạn có thể sử dụng thử 1 kết nối mạng khác ổn định hơn.
3. Tắt nguồn điện thoại khởi động lại để hệ điều hành tự động sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bạn nhé.
Thông tin đến bạn ! 

Related Articles

Back to top button