Những con chữ biết hát – Đỗ Nhật Nam“Càng đọc, chúng ta càng hiểu hai chữ “thần đồng” của Đỗ Nhật Nam, thực chất chỉ có 1% tố chất của Đỗ Nhật Nam được thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, còn lại 99% đó là nỗ lực, rèn luyện bền bỉ, kiên trì, phối hợp hiệp đồng nhuần nhuyễn giữa ba người: Bố, mẹ, và Nam. Sẽ không có quyển sách này, Đỗ Nhật Nam sẽ không thể trở nên nổi tiếng nếu thiếu một trong ba người trên. Đó là sự yêu thương, chăm sóc và định hướng, nuôi dưỡng tâm hồn của đứa trẻ. Đọc xong cuốn sách này, Nam trở thành “thần đồng” như mọi người xưng tụng Nam ngày hôm nay, đó là nhờ bố mẹ Nam đã thật sự coi Nam như một “báu vật”.

Viết một bình luận