Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại
Bài giảng giúp học sinh:
+ Biết so sánh số lượng hai nhóm sự vật.
+ Biết sử dụng cụm từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau khi so sánh số lượng.
+ Hiểu mô hình so sánh 1 – 1.

Viết một bình luận