Nhân một số thập phân với số tự nhiên – Toán lớp 5 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/video/nhan-mot-so-thap-phan-voi-mot-so-tu-nhien-1579
Bài giảng giúp học sinh:
+ Nắm được quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
+ Bước đầu hiểu ý nghĩa của phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

Viết một bình luận