Nhân một số thập phân với một số thập phân – Toán lớp 5 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/video/nhan-mot-so-thap-phan-voi-mot-so-thap-phan-1580
Bài giảng giúp học sinh: Nắm được quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân.

Viết một bình luận