Hỏi đáp

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ Download mod…

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ “Download mode” bằng cách nhấn các phím Volume Down + Home + Power. Tuy nhiên, mình đổi ý, không muốn root máy nữa, thì bây giờ mình phải làm sao để máy restart lại?


Thông tin thêm

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ Download mod…

#Mình #sử #dụng #Galaxy #khởi #động #vào #chế #độ #Download #mod

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ “Download mode” bằng cách nhấn các phím Volume Down + Home + Power. Tuy nhiên, mình đổi ý, không muốn root máy nữa, thì bây giờ mình phải làm sao để máy restart lại?

#Mình #sử #dụng #Galaxy #khởi #động #vào #chế #độ #Download #mod

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ “Download mode” bằng cách nhấn các phím Volume Down + Home + Power. Tuy nhiên, mình đổi ý, không muốn root máy nữa, thì bây giờ mình phải làm sao để máy restart lại?

#Mình #sử #dụng #Galaxy #khởi #động #vào #chế #độ #Download #mod

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ “Download mode” bằng cách nhấn các phím Volume Down + Home + Power. Tuy nhiên, mình đổi ý, không muốn root máy nữa, thì bây giờ mình phải làm sao để máy restart lại?

#Mình #sử #dụng #Galaxy #khởi #động #vào #chế #độ #Download #mod

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ “Download mode” bằng cách nhấn các phím Volume Down + Home + Power. Tuy nhiên, mình đổi ý, không muốn root máy nữa, thì bây giờ mình phải làm sao để máy restart lại?

#Mình #sử #dụng #Galaxy #khởi #động #vào #chế #độ #Download #mod

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ “Download mode” bằng cách nhấn các phím Volume Down + Home + Power. Tuy nhiên, mình đổi ý, không muốn root máy nữa, thì bây giờ mình phải làm sao để máy restart lại?

#Mình #sử #dụng #Galaxy #khởi #động #vào #chế #độ #Download #mod

Mình sử dụng Galaxy A5, khởi động vào chế độ “Download mode” bằng cách nhấn các phím Volume Down + Home + Power. Tuy nhiên, mình đổi ý, không muốn root máy nữa, thì bây giờ mình phải làm sao để máy restart lại?


Related Articles

Back to top button