MathX livestream Toán lớp 6 2020-2021 | Buổi 5#mathx #toanlop6 #hoctoanthayhieu
MathX livestream Toán lớp 6 2020-2021 | Buổi 5
Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1XMZY9T16-VZl3UV4p-aRVNClDptExO2O/view?usp=sharing
===================================================================
Học toán cùng Thầy Hiếu Thích Học Toán:
▶️ Đăng ký học online trên mathx.vn và học qua livestream: 091.269.82.16
▶️ Website: http://mathx.vn/trang-chu.html
▶️ Youtube: https://www.youtube.com/c/mathxthichhoctoanthaytranhuuhieu
▶️ Facebook FanPage: https://www.facebook.com/mathx.vn/
▶️ Facebook thầy Trần Hữu Hiếu: https://www.facebook.com/thayhieuthichhoctoan
▶️ Group học toán cùng thầy Trần Hữu Hiếu: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/

Viết một bình luận