Luyen viet O- Ô- Ơ( viết vở ô li)https://youtu.be/4ozukvSSHgs

Viết một bình luận