LUYỆN ĐỌC BÀI 10 / TIẾNG VIỆT 1 – TẬP 1 -BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG #KetNoiLuyện đọc bài 10: Giúp các em học sinh lớp 1 ôn lại các âm mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 10 – Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Video tham khảo: Luyện đọc bài 7: giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập lại các âm mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 7, trong bộ sách Kết NỐi Tri Thức Với Cuộc Sống: https://www.youtube.com/watch?v=Imx-N…
Luyện đọc bài 8: https://www.youtube.com/watch?v=bJ1gk…

Viết một bình luận