Lớp 1 ơi lớp 1, Chúng em là học sinh lớp 1 | Xuân Ơi Xuân À #lop1#hocsinhlop1#tranquangco#xuanoixuana lưu lại những khoảng khắc đời thường rất đáng yêu của các con – học sinh lớp 1- với thầy cô, bạn bè, trường lớp hoàn toàn mới.
Chúc mừng các con – HỌC SINH LỚP 1
#lop1#hocsinhlop1#chungemlahocsinhlop1#truongtieuhoc#tranquangco#namhoc2020#ngaydautiendihoc

Viết một bình luận