Live Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú- Chương 1 Bí Quyết Của Một Người Tay Trắng Làm Nên Triệu PhúSách: Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú
Tác giả: Adam Khoo
Kiều Duyên đọc sách
Tái bản lần thứ 11
Live Audio Book Số 41
Các bạn tham gia nhóm để cùng rèn dậy sớm đọc sách và phát triển bản thân tích cực
https://www.facebook.com/groups/the5amclub.5am/
#Cungnhaudocsach

Viết một bình luận