Lá cờ Việt Nam Vận động theo tiếng đàn lớp 1Chủ đề 1 Tiết 1:
1: Học hát Lá cờ Việt Nam
2: Một số yêu cầu khi học hát
3: Trải nghiệm khám phá, vận động theo tiếng đang

Viết một bình luận