Kinh Niệm Xứ (Phần 11) – Thích Nguyên Trí*Lớp giáo lý dành cho Phật tử chùa Kim Liên – Tịnh Giang – Sơn Tịnh Quảng Ngãi.
*Hãy nhớ đăng kí kênh để theo dõi những Pháp thoại mới nhất tại đây: *https://www.youtube.com/channel/UCI84gSOW9kzDdhrO9jtW2-Q?view_as=subscriber
#thichnguyentri #chuakimlien #thichchucchon #nguontinhthuc

Viết một bình luận