[KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP] ĐỀ TÀI: RÈN LUYỆN NĂNG LỰC VIẾT VĂN SÁNG TẠO CHO HSTH LỚP 5



[KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP] ĐỀ TÀI: RÈN LUYỆN NĂNG LỰC VIẾT VĂN SÁNG TẠO CHO HSTH LỚP 5.

Trường Đại học Sài Gòn – KHÓA 15.
Sinh viên thưc hiện: Phạm Đình Cúc Hân.
MSSV: 3115150050
Người hướng dẫn: TS. Ngô Tuyết Phượng.

Trên đây là powerpoint bài bảo vệ đề tài của em thực hiện 100%, nếu có sai sót mong quý thầy cô và các bạn sinh viên đóng góp ý kiến, nhận xét!
Xin chân thành cảm ơn!

MUSIC: NGẪU HỨNG – HOAPROX

Viết một bình luận