Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021Chúng tôi đã cập nhật 15 Module theo thông tư 17 của BGD. Thầy, vào đây tải nhé:
http://kinhnghiemdayhoc.net/giao-an/boi-duong-thuong-xuyen/

Viết một bình luận