Hỏi đáp

Hướng dẫn thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple

Mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán online bằng smartphone hay laptop đã không còn xa lạ với mọi người hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple thật chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

1. Cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán App Store

Dưới đây là cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán cho ID Apple để việc thanh toán App Store trở nên đơn giản hơn:

Bước 1: Vào phần Cài đặt của MoMo > Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Bước 2: Chọn mục Thanh toán & Giao hàng. Hoặc truy cập TẠI ĐÂY rồi đăng nhập ID Apple.

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Bước 3: Chọn mục Thêm Phương Thức.

Chọn mục Thêm Phương Thức

Chọn mục Thêm Phương Thức

Bước 4: Nhấn MoMo E-Wallet > Chọn Đăng nhập vào MoMo E-Wallet.

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Bước 5: Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo.

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Bước 6: Nhập mật khẩu > Nhấn Đăng Nhập để login vào tài khoản ví MoMo.

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Bước 7: Chọn Xác nhận để hoàn thành.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

2. Cách thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store

Để thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store bạn có thể thực hiện theo cách bên dưới:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card) > Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ vào phần thông tin > Nhấn Xong (Done) để hoàn thành.

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

3. Cách hủy phương thức thanh toán ID Apple

Để tiến hành hủy phương thức thanh toán ID Apple bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

  Cách đổi ngôn ngữ App Store trên iPhone đơn giản, nhanh chóng nhất

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Sửa (Edit).

Chọn mục Sửa (Edit)

Chọn mục Sửa (Edit)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu (-) trừ phía trước phương thức thanh toán.

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Bước 5: Chọn mục Gỡ bỏ (Remove) > Nhấn xác nhận Gỡ bỏ (Remove) để hoàn thành.

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Một số mẫu iPhone đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các cách thiết lập và hủy phương thức thanh toán ID Apple. Chúc các bạn thực hiện thành công.


Thông tin thêm

Hướng dẫn thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple

#Hướng #dẫn #thiết #lập #phương #thức #thanh #toán #trên #App #Store #Apple

Mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán online bằng smartphone hay laptop đã không còn xa lạ với mọi người hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple thật chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

1. Cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán App Store

Dưới đây là cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán cho ID Apple để việc thanh toán App Store trở nên đơn giản hơn:

Bước 1: Vào phần Cài đặt của MoMo > Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Bước 2: Chọn mục Thanh toán & Giao hàng. Hoặc truy cập TẠI ĐÂY rồi đăng nhập ID Apple.

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Bước 3: Chọn mục Thêm Phương Thức.

Chọn mục Thêm Phương Thức

Chọn mục Thêm Phương Thức

Bước 4: Nhấn MoMo E-Wallet > Chọn Đăng nhập vào MoMo E-Wallet.

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Bước 5: Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo.

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Bước 6: Nhập mật khẩu > Nhấn Đăng Nhập để login vào tài khoản ví MoMo.

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Bước 7: Chọn Xác nhận để hoàn thành.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

2. Cách thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store

Để thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store bạn có thể thực hiện theo cách bên dưới:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card) > Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ vào phần thông tin > Nhấn Xong (Done) để hoàn thành.

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

3. Cách hủy phương thức thanh toán ID Apple

Để tiến hành hủy phương thức thanh toán ID Apple bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Sửa (Edit).

Chọn mục Sửa (Edit)

Chọn mục Sửa (Edit)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu (-) trừ phía trước phương thức thanh toán.

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Bước 5: Chọn mục Gỡ bỏ (Remove) > Nhấn xác nhận Gỡ bỏ (Remove) để hoàn thành.

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Một số mẫu iPhone đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các cách thiết lập và hủy phương thức thanh toán ID Apple. Chúc các bạn thực hiện thành công.

#Hướng #dẫn #thiết #lập #phương #thức #thanh #toán #trên #App #Store #Apple

Mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán online bằng smartphone hay laptop đã không còn xa lạ với mọi người hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple thật chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

1. Cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán App Store

Dưới đây là cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán cho ID Apple để việc thanh toán App Store trở nên đơn giản hơn:

Bước 1: Vào phần Cài đặt của MoMo > Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Bước 2: Chọn mục Thanh toán & Giao hàng. Hoặc truy cập TẠI ĐÂY rồi đăng nhập ID Apple.

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Bước 3: Chọn mục Thêm Phương Thức.

Chọn mục Thêm Phương Thức

Chọn mục Thêm Phương Thức

Bước 4: Nhấn MoMo E-Wallet > Chọn Đăng nhập vào MoMo E-Wallet.

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Bước 5: Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo.

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Bước 6: Nhập mật khẩu > Nhấn Đăng Nhập để login vào tài khoản ví MoMo.

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Bước 7: Chọn Xác nhận để hoàn thành.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

2. Cách thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store

Để thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store bạn có thể thực hiện theo cách bên dưới:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card) > Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ vào phần thông tin > Nhấn Xong (Done) để hoàn thành.

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

3. Cách hủy phương thức thanh toán ID Apple

Để tiến hành hủy phương thức thanh toán ID Apple bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

  khôi phục cài đặt gốc (hard reset) cho máy HTC Desire

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Sửa (Edit).

Chọn mục Sửa (Edit)

Chọn mục Sửa (Edit)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu (-) trừ phía trước phương thức thanh toán.

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Bước 5: Chọn mục Gỡ bỏ (Remove) > Nhấn xác nhận Gỡ bỏ (Remove) để hoàn thành.

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Một số mẫu iPhone đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các cách thiết lập và hủy phương thức thanh toán ID Apple. Chúc các bạn thực hiện thành công.

#Hướng #dẫn #thiết #lập #phương #thức #thanh #toán #trên #App #Store #Apple

Mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán online bằng smartphone hay laptop đã không còn xa lạ với mọi người hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple thật chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

1. Cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán App Store

Dưới đây là cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán cho ID Apple để việc thanh toán App Store trở nên đơn giản hơn:

Bước 1: Vào phần Cài đặt của MoMo > Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Bước 2: Chọn mục Thanh toán & Giao hàng. Hoặc truy cập TẠI ĐÂY rồi đăng nhập ID Apple.

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Bước 3: Chọn mục Thêm Phương Thức.

Chọn mục Thêm Phương Thức

Chọn mục Thêm Phương Thức

Bước 4: Nhấn MoMo E-Wallet > Chọn Đăng nhập vào MoMo E-Wallet.

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Bước 5: Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo.

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Bước 6: Nhập mật khẩu > Nhấn Đăng Nhập để login vào tài khoản ví MoMo.

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Bước 7: Chọn Xác nhận để hoàn thành.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

2. Cách thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store

Để thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store bạn có thể thực hiện theo cách bên dưới:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card) > Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ vào phần thông tin > Nhấn Xong (Done) để hoàn thành.

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

3. Cách hủy phương thức thanh toán ID Apple

Để tiến hành hủy phương thức thanh toán ID Apple bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Sửa (Edit).

Chọn mục Sửa (Edit)

Chọn mục Sửa (Edit)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu (-) trừ phía trước phương thức thanh toán.

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Bước 5: Chọn mục Gỡ bỏ (Remove) > Nhấn xác nhận Gỡ bỏ (Remove) để hoàn thành.

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Một số mẫu iPhone đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các cách thiết lập và hủy phương thức thanh toán ID Apple. Chúc các bạn thực hiện thành công.

#Hướng #dẫn #thiết #lập #phương #thức #thanh #toán #trên #App #Store #Apple

Mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán online bằng smartphone hay laptop đã không còn xa lạ với mọi người hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple thật chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

1. Cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán App Store

Dưới đây là cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán cho ID Apple để việc thanh toán App Store trở nên đơn giản hơn:

Bước 1: Vào phần Cài đặt của MoMo > Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Bước 2: Chọn mục Thanh toán & Giao hàng. Hoặc truy cập TẠI ĐÂY rồi đăng nhập ID Apple.

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Bước 3: Chọn mục Thêm Phương Thức.

Chọn mục Thêm Phương Thức

Chọn mục Thêm Phương Thức

Bước 4: Nhấn MoMo E-Wallet > Chọn Đăng nhập vào MoMo E-Wallet.

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Bước 5: Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo.

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Bước 6: Nhập mật khẩu > Nhấn Đăng Nhập để login vào tài khoản ví MoMo.

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Bước 7: Chọn Xác nhận để hoàn thành.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

2. Cách thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store

Để thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store bạn có thể thực hiện theo cách bên dưới:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card) > Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ vào phần thông tin > Nhấn Xong (Done) để hoàn thành.

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

3. Cách hủy phương thức thanh toán ID Apple

Để tiến hành hủy phương thức thanh toán ID Apple bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Sửa (Edit).

Chọn mục Sửa (Edit)

Chọn mục Sửa (Edit)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu (-) trừ phía trước phương thức thanh toán.

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

  Lỗi ID Apple này chưa được sử dụng - Nguyên nhân và cách khắc phục

Bước 5: Chọn mục Gỡ bỏ (Remove) > Nhấn xác nhận Gỡ bỏ (Remove) để hoàn thành.

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Một số mẫu iPhone đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các cách thiết lập và hủy phương thức thanh toán ID Apple. Chúc các bạn thực hiện thành công.

#Hướng #dẫn #thiết #lập #phương #thức #thanh #toán #trên #App #Store #Apple

Mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán online bằng smartphone hay laptop đã không còn xa lạ với mọi người hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple thật chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

1. Cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán App Store

Dưới đây là cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán cho ID Apple để việc thanh toán App Store trở nên đơn giản hơn:

Bước 1: Vào phần Cài đặt của MoMo > Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Bước 2: Chọn mục Thanh toán & Giao hàng. Hoặc truy cập TẠI ĐÂY rồi đăng nhập ID Apple.

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Bước 3: Chọn mục Thêm Phương Thức.

Chọn mục Thêm Phương Thức

Chọn mục Thêm Phương Thức

Bước 4: Nhấn MoMo E-Wallet > Chọn Đăng nhập vào MoMo E-Wallet.

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Bước 5: Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo.

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Bước 6: Nhập mật khẩu > Nhấn Đăng Nhập để login vào tài khoản ví MoMo.

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Bước 7: Chọn Xác nhận để hoàn thành.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

2. Cách thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store

Để thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store bạn có thể thực hiện theo cách bên dưới:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card) > Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ vào phần thông tin > Nhấn Xong (Done) để hoàn thành.

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

3. Cách hủy phương thức thanh toán ID Apple

Để tiến hành hủy phương thức thanh toán ID Apple bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Sửa (Edit).

Chọn mục Sửa (Edit)

Chọn mục Sửa (Edit)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu (-) trừ phía trước phương thức thanh toán.

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Bước 5: Chọn mục Gỡ bỏ (Remove) > Nhấn xác nhận Gỡ bỏ (Remove) để hoàn thành.

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Một số mẫu iPhone đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các cách thiết lập và hủy phương thức thanh toán ID Apple. Chúc các bạn thực hiện thành công.

#Hướng #dẫn #thiết #lập #phương #thức #thanh #toán #trên #App #Store #Apple

Mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán online bằng smartphone hay laptop đã không còn xa lạ với mọi người hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ quy trình và cách thức thực hiện một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phương thức thanh toán trên App Store, ID Apple thật chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

1. Cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán App Store

Dưới đây là cách thiết lập ví MoMo làm phương thức thanh toán cho ID Apple để việc thanh toán App Store trở nên đơn giản hơn:

Bước 1: Vào phần Cài đặt của MoMo > Nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Nhấn vào tên của bạn trong Cài đặt MoMo

Bước 2: Chọn mục Thanh toán & Giao hàng. Hoặc truy cập TẠI ĐÂY rồi đăng nhập ID Apple.

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng

Bước 3: Chọn mục Thêm Phương Thức.

Chọn mục Thêm Phương Thức

Chọn mục Thêm Phương Thức

Bước 4: Nhấn MoMo E-Wallet > Chọn Đăng nhập vào MoMo E-Wallet.

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Chọn MoMo E-Wallet và nhấn vào Đăng nhập vào MoMo E-Wallet

Bước 5: Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo.

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Chọn Tiếp tục với ứng dụng MoMo

Bước 6: Nhập mật khẩu > Nhấn Đăng Nhập để login vào tài khoản ví MoMo.

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng Nhập

Bước 7: Chọn Xác nhận để hoàn thành.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

2. Cách thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store

Để thiết lập thẻ visa làm phương thức thanh toán App Store bạn có thể thực hiện theo cách bên dưới:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ (Credit/Debit Card) > Nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ vào phần thông tin > Nhấn Xong (Done) để hoàn thành.

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

Chọn mục Thẻ tín dụng/Ghi nợ rồi nhập thông tin thẻ sau đó nhấn Xong

3. Cách hủy phương thức thanh toán ID Apple

Để tiến hành hủy phương thức thanh toán ID Apple bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Vào Cài đặt của iPhone > Chọn mục ID Apple (Tên bạn).

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Truy cập Cài đặt và chọn mục ID Apple

Bước 2: Chọn Thanh toán & Giao hàng (Payment & Shipping) > Chọn tiếp Thêm Phương Thức (Add Payment Method).

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Chọn mục Thanh toán & Giao hàng sau đó chọn Thêm Phương Thức

Bước 3: Chọn mục Sửa (Edit).

Chọn mục Sửa (Edit)

Chọn mục Sửa (Edit)

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu (-) trừ phía trước phương thức thanh toán.

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Nhấn vào biểu tượng dấu (-)

Bước 5: Chọn mục Gỡ bỏ (Remove) > Nhấn xác nhận Gỡ bỏ (Remove) để hoàn thành.

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Chọn Gỡ bỏ phương thức và xác nhận lại

Một số mẫu iPhone đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn các cách thiết lập và hủy phương thức thanh toán ID Apple. Chúc các bạn thực hiện thành công.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button