HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT KHOÁ HỌC NUÔI DẠY CONHƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT KHOÁ HỌC NUÔI DẠY CON
Mẹ Sunny đã học và nuôi dạy con theo những phương pháp nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam, các phương pháp nuôi dạy con đã được khoa học chứng minh hiệu quả giúp con phát triển toàn diện. Từ khi thai giáo cho đến từng giai đoạn 0 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 0 tuổi đến 6 tuổi… theo từng giai đoạn và đang áp dụng cho bé sunny rất thành công. Vì vậy mẹ sunny muốn chia sẻ cùng với các moon những phương pháp để khai sáng trẻ thơ – giúp con phát triển toàn diện.

Các phương pháp Mẹ Sunny học và chia sẻ cho mọi người gồm:
* Phương pháp giáo dục Montessori
* Phương pháp dạy trẻ thông minh sớm Glenn Doman
* Phương pháp Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy NLP
* Các Khóa học Giáo dục sớm, Cửa Sổ Vàng, Dạy con bằng tiềm thức…

Đăng ký kênh Youtube Sunny: https://www.youtube.com/channel/UCSRlU1a1R6LibIlgIRtKvQw

Tham gia nhóm Facebook: Chăm con khoẻ, nuôi con nhàn https://www.facebook.com/groups/Chamconkhoe/
Facebook Mẹ Sunny: https://www.facebook.com/tranhoa.edu1
Website Mẹ Sunny: https://www.tranhoa.vn/
Youtube Mẹ Sunny: https://www.youtube.com/channel/UCebvRkMV2HD5bGoBwn1PblQ

Các ba mẹ xem và muốn đặt câu hỏi hãy bình luận đưới đây để được giải đáp.

Viết một bình luận