Hướng dẫn giáo viên lớp 1 làm biện pháp giáo dục dự thi giáo viên giỏi các cấpThầy, cô ấm vào đây tải biện pháp mẫu để tham khảo:

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 rèn kĩ năng phát âm chuẩn các từ ngữ và dấu thanh khó khi học môn Tiếng Việt”

Viết một bình luận