Đây là một chương trình học nhằm mục tiêu hướng dẫn cha mẹ có thể tự dạy con Tiếng Anh tại nhà ngay cả khi không biết gì về Tiếng Anh. Chương trình học do trực tiếp thầy Quyền Đỗ – GĐ Hệ Thống Anh Ngữ Trẻ Em Brisky trực tiếp chia sẻ.

Chương trình học sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng và động lực đến nhiều cha mẹ Việt Nam mong muốn dạy con Tiếng Anh một cách đúng đắn nhất.

Chương trình học này bao gồm một chuỗi các videos hướng dẫn vô cùng cụ thể về:
– Xây dựng chiến lược học tập
– Hướng dẫn thực hành
– Chia sẻ kinh nghiệm
– Chia sẻ tài liệu học

Bạn và tôi hãy cùng nhau lan tỏa chương trình học tuyệt vời này đến nhiều cha mẹ hơn nữa ở Việt Nam, để tất cả chúng ta sẽ cho các con một tương lai tươi đẹp

Quyền Đỗ
Vì sự thành công của bạn

Email: quyendobrisky@gmail.com
Facebook: facebook.com/doquangquyen
Website: www.quyendo.com