Hỏi đáp

Hướng dẫn cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại

Bạn muốn gửi tin nhắn thoại hoặc các tính năng cần sử dụng micro nhưng chợt nhận ra ứng dụng chưa được cấp phép quyền truy cập micro? Trong trường hợp này không cần lúng túng, cách thực hiện sẽ vô cùng đơn giản khi biết hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Bài viết này được hướng dẫn trên điện thoại bằng tiếng Việt (bao gồm phần giao diện và chỉ dẫn bằng chữ). Vào thời điểm khác với thiết bị và phiên bản ứng dụng khác giao diện có thể sẽ thay đổi. Nếu điện thoại bạn đang sử dụng tiếng Anh, bạn có thể xem cách thay đổi ngôn ngữ máy từ Anh sang Việt như sau:

1. Trên iPhone

Để cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone cần thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền > Tại mục Micro kéo thanh trượt sang phải để cho phép ứng dụng truy cập micro.

2. Trên điện thoại Android

Tương tự như cách cấp quyền micro trên iPhone, các bước thực hiện trên điện thoại Android tiến hành như sau:

Bước 1: Từ Cài đặt > Chọn Quản lý ứng dụng > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền.

  Cách hủy gói Spotify Premium trên điện thoại đơn giản, nhanh chóng

Chọn ứng dụng muốn cấp quyềnBước 2: Tại Thông tin về ứng dụng chọn Các quyền của ứng dụng > Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền.

Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trong bài viết vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cách cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.


Thông tin thêm

Hướng dẫn cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại

#Hướng #dẫn #cấp #quyền #ứng #dụng #cho #phép #truy #cập #micro #trên #điện #thoại

Bạn muốn gửi tin nhắn thoại hoặc các tính năng cần sử dụng micro nhưng chợt nhận ra ứng dụng chưa được cấp phép quyền truy cập micro? Trong trường hợp này không cần lúng túng, cách thực hiện sẽ vô cùng đơn giản khi biết hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Bài viết này được hướng dẫn trên điện thoại bằng tiếng Việt (bao gồm phần giao diện và chỉ dẫn bằng chữ). Vào thời điểm khác với thiết bị và phiên bản ứng dụng khác giao diện có thể sẽ thay đổi. Nếu điện thoại bạn đang sử dụng tiếng Anh, bạn có thể xem cách thay đổi ngôn ngữ máy từ Anh sang Việt như sau:

1. Trên iPhone

Để cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone cần thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền > Tại mục Micro kéo thanh trượt sang phải để cho phép ứng dụng truy cập micro.

Cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone

2. Trên điện thoại Android

Tương tự như cách cấp quyền micro trên iPhone, các bước thực hiện trên điện thoại Android tiến hành như sau:

Bước 1: Từ Cài đặt > Chọn Quản lý ứng dụng > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền.

Chọn ứng dụng muốn cấp quyềnBước 2: Tại Thông tin về ứng dụng chọn Các quyền của ứng dụng > Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền.

Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trong bài viết vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cách cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.

#Hướng #dẫn #cấp #quyền #ứng #dụng #cho #phép #truy #cập #micro #trên #điện #thoại

Bạn muốn gửi tin nhắn thoại hoặc các tính năng cần sử dụng micro nhưng chợt nhận ra ứng dụng chưa được cấp phép quyền truy cập micro? Trong trường hợp này không cần lúng túng, cách thực hiện sẽ vô cùng đơn giản khi biết hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Bài viết này được hướng dẫn trên điện thoại bằng tiếng Việt (bao gồm phần giao diện và chỉ dẫn bằng chữ). Vào thời điểm khác với thiết bị và phiên bản ứng dụng khác giao diện có thể sẽ thay đổi. Nếu điện thoại bạn đang sử dụng tiếng Anh, bạn có thể xem cách thay đổi ngôn ngữ máy từ Anh sang Việt như sau:

1. Trên iPhone

Để cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone cần thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền > Tại mục Micro kéo thanh trượt sang phải để cho phép ứng dụng truy cập micro.

Cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone

2. Trên điện thoại Android

Tương tự như cách cấp quyền micro trên iPhone, các bước thực hiện trên điện thoại Android tiến hành như sau:

Bước 1: Từ Cài đặt > Chọn Quản lý ứng dụng > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền.

Chọn ứng dụng muốn cấp quyềnBước 2: Tại Thông tin về ứng dụng chọn Các quyền của ứng dụng > Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền.

  Cách bật, tắt chế độ Dark Mode của Youtube trên điện thoại, máy tính

Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trong bài viết vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cách cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.

#Hướng #dẫn #cấp #quyền #ứng #dụng #cho #phép #truy #cập #micro #trên #điện #thoại

Bạn muốn gửi tin nhắn thoại hoặc các tính năng cần sử dụng micro nhưng chợt nhận ra ứng dụng chưa được cấp phép quyền truy cập micro? Trong trường hợp này không cần lúng túng, cách thực hiện sẽ vô cùng đơn giản khi biết hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Bài viết này được hướng dẫn trên điện thoại bằng tiếng Việt (bao gồm phần giao diện và chỉ dẫn bằng chữ). Vào thời điểm khác với thiết bị và phiên bản ứng dụng khác giao diện có thể sẽ thay đổi. Nếu điện thoại bạn đang sử dụng tiếng Anh, bạn có thể xem cách thay đổi ngôn ngữ máy từ Anh sang Việt như sau:

1. Trên iPhone

Để cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone cần thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền > Tại mục Micro kéo thanh trượt sang phải để cho phép ứng dụng truy cập micro.

Cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone

2. Trên điện thoại Android

Tương tự như cách cấp quyền micro trên iPhone, các bước thực hiện trên điện thoại Android tiến hành như sau:

Bước 1: Từ Cài đặt > Chọn Quản lý ứng dụng > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền.

Chọn ứng dụng muốn cấp quyềnBước 2: Tại Thông tin về ứng dụng chọn Các quyền của ứng dụng > Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền.

Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trong bài viết vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cách cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.

#Hướng #dẫn #cấp #quyền #ứng #dụng #cho #phép #truy #cập #micro #trên #điện #thoại

Bạn muốn gửi tin nhắn thoại hoặc các tính năng cần sử dụng micro nhưng chợt nhận ra ứng dụng chưa được cấp phép quyền truy cập micro? Trong trường hợp này không cần lúng túng, cách thực hiện sẽ vô cùng đơn giản khi biết hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Bài viết này được hướng dẫn trên điện thoại bằng tiếng Việt (bao gồm phần giao diện và chỉ dẫn bằng chữ). Vào thời điểm khác với thiết bị và phiên bản ứng dụng khác giao diện có thể sẽ thay đổi. Nếu điện thoại bạn đang sử dụng tiếng Anh, bạn có thể xem cách thay đổi ngôn ngữ máy từ Anh sang Việt như sau:

1. Trên iPhone

Để cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone cần thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền > Tại mục Micro kéo thanh trượt sang phải để cho phép ứng dụng truy cập micro.

Cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone

2. Trên điện thoại Android

Tương tự như cách cấp quyền micro trên iPhone, các bước thực hiện trên điện thoại Android tiến hành như sau:

Bước 1: Từ Cài đặt > Chọn Quản lý ứng dụng > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền.

Chọn ứng dụng muốn cấp quyềnBước 2: Tại Thông tin về ứng dụng chọn Các quyền của ứng dụng > Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền.

Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trong bài viết vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cách cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.

#Hướng #dẫn #cấp #quyền #ứng #dụng #cho #phép #truy #cập #micro #trên #điện #thoại

  Tại sao iPhone không vào được 3G? Cách khắc phục hiệu quả, nhanh chóng

Bạn muốn gửi tin nhắn thoại hoặc các tính năng cần sử dụng micro nhưng chợt nhận ra ứng dụng chưa được cấp phép quyền truy cập micro? Trong trường hợp này không cần lúng túng, cách thực hiện sẽ vô cùng đơn giản khi biết hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Bài viết này được hướng dẫn trên điện thoại bằng tiếng Việt (bao gồm phần giao diện và chỉ dẫn bằng chữ). Vào thời điểm khác với thiết bị và phiên bản ứng dụng khác giao diện có thể sẽ thay đổi. Nếu điện thoại bạn đang sử dụng tiếng Anh, bạn có thể xem cách thay đổi ngôn ngữ máy từ Anh sang Việt như sau:

1. Trên iPhone

Để cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone cần thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền > Tại mục Micro kéo thanh trượt sang phải để cho phép ứng dụng truy cập micro.

Cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone

2. Trên điện thoại Android

Tương tự như cách cấp quyền micro trên iPhone, các bước thực hiện trên điện thoại Android tiến hành như sau:

Bước 1: Từ Cài đặt > Chọn Quản lý ứng dụng > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền.

Chọn ứng dụng muốn cấp quyềnBước 2: Tại Thông tin về ứng dụng chọn Các quyền của ứng dụng > Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền.

Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trong bài viết vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cách cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.

#Hướng #dẫn #cấp #quyền #ứng #dụng #cho #phép #truy #cập #micro #trên #điện #thoại

Bạn muốn gửi tin nhắn thoại hoặc các tính năng cần sử dụng micro nhưng chợt nhận ra ứng dụng chưa được cấp phép quyền truy cập micro? Trong trường hợp này không cần lúng túng, cách thực hiện sẽ vô cùng đơn giản khi biết hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Bài viết này được hướng dẫn trên điện thoại bằng tiếng Việt (bao gồm phần giao diện và chỉ dẫn bằng chữ). Vào thời điểm khác với thiết bị và phiên bản ứng dụng khác giao diện có thể sẽ thay đổi. Nếu điện thoại bạn đang sử dụng tiếng Anh, bạn có thể xem cách thay đổi ngôn ngữ máy từ Anh sang Việt như sau:

1. Trên iPhone

Để cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone cần thực hiện theo các bước sau đây:

Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền > Tại mục Micro kéo thanh trượt sang phải để cho phép ứng dụng truy cập micro.

Cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại iPhone

2. Trên điện thoại Android

Tương tự như cách cấp quyền micro trên iPhone, các bước thực hiện trên điện thoại Android tiến hành như sau:

Bước 1: Từ Cài đặt > Chọn Quản lý ứng dụng > Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền.

Chọn ứng dụng muốn cấp quyềnBước 2: Tại Thông tin về ứng dụng chọn Các quyền của ứng dụng > Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền.

Tại Micro kéo thanh trước sang phải để cấp quyền

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trong bài viết vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cách cấp quyền ứng dụng cho phép truy cập micro trên điện thoại. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button