Hướng dẫn bé chuẩn bị vào lớp 1 viết chữ B BI BÉ và BA | Nghĩa Trần VlogsHôm nay mình sẽ hướng dẫn các bé chuẩn bị vào lớp 1 viết các chữ B, BI, BÉ và BA Chữ B: Trên trang vở chấm 9 chấm như mẫu, cách viết từ chấm 1 viết nét …

Viết một bình luận