Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bé chuẩn bị vào lớp 1 viết các chữ B, BI, BÉ và BA Chữ B: Trên trang vở chấm 9 chấm như mẫu, cách viết từ chấm 1 viết nét …


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *