Hướng dẫn bé chuẩn bị vào lớp 1 viết các chữ ghép NH TH và KH | Nghĩa Trần VlogsNghĩa Trần Vlogs, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bé chuẩn bị vào lớp 1 viết các chữ ghép NH TH và KH
Chữ NH: Trên trang vở chấm 10 chấm như mẫu, cách viết từ chấm 1 viết chữ N dừng tại chấm 4, từ chấm 4 ta viết chữ H dừng tại chấm 10 ta có chữ NH (Lưu ý mới lần đầu viết nếu thấy khó chúng ta có thể dừng tại điểm kết thúc chữ N và từ đó viết tiếp chữ H, khi quen rồi chúng ta bắt đầu từ chữ N và kết thúc tại chữ H)
Chữ TH: Trên trang vở chấm 11 chấm như mẫu, cách viết từ chấm 1 viết chữ T dừng tại chấm 4, từ chấm 4 ta viết chữ H dừng tại chấm 11 ta có chữ TH (Lưu ý mới lần đầu viết nếu thấy khó chúng ta có thể dừng tại điểm kết thúc chữ T và từ đó viết tiếp chữ H, khi quen rồi chúng ta bắt đầu từ chữ T và kết thúc tại chữ H)
Chữ KH: Trên trang vở chấm 13 chấm như mẫu, cách viết từ chấm 1 viết chữ K dừng tại chấm 7, từ chấm 7 ta viết chữ H dừng tại chấm 13 ta có chữ KH (Lưu ý mới lần đầu viết nếu thấy khó chúng ta có thể dừng tại điểm kết thúc chữ K và từ đó viết tiếp chữ H, khi quen rồi chúng ta bắt đầu từ chữ K và kết thúc tại chữ H)
Đây là những chữ tương đối khó, vì vậy các bạn cố gắng luyện tập mỗi chữ cho thật đẹp khi quen rồi chúng ta hãy chuyển sang chữ tiếp theo. Chúc các bạn luyện tập thành công
Liên hệ với tôi:Kênh Nghĩa Trần Vlogs sẽ đem đến cho các bạn những tin tức, những hoạt động giáo dục trong cuộc sống thường ngày xung quanh chúng ta. Rất mong được sự quan tâm và theo dõi của các bạn để mình có động lực đem lại những video hữu ích cho mọi người.
+ Tiwtter: https://twitter.com/nghia_vlogs
+ Instagram: https://www.instagram.com/nghiatran7912/
+ Facebook của tôi: https://www.facebook.com/gv.nghiatran
+ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQV5qkf5aTm5DR8xGLPtBcQ?view_as=subscriber

Viết một bình luận