Hướng dẫn nghe hiểu N3 Shinkanzen Chương 2 bài 1 nghe phân biệt câu giải thích tình huốngCảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình sẽ ráng ra nhiều video hơn nữa.
Chúc các bạn học tốt.

Viết một bình luận