Hơn 43.000 lượt lao động Quảng Bình được tuyển chọn và giới thiệu việc làm

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình đã tư vấn miễn phí cho 184.270 lượt người. Tuyển chọn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 43.603 lượt lao động.

Ngày 1/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 thành lập. Cách đây 20 năm, xuất phát từ nhu cầu giải quyết việc làm và đào tạo dạy nghề cho lực lượng thanh niên, lao động trẻ Quảng Bình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình.

Từ đó đến nay, Trung tâm Việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về cơ sở vật chất và bộ máy tổ chức nhân sự với hơn 50 thành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Từng bước trở thành địa chỉ tin cậy của lực lượng đoàn viên thanh niên, các tổ chức doanh nghiệp, là người bạn đồng hành, chỗ dựa tinh thần cho lực lượng thanh niên và lao động trẻ trên con đường lập thân lập nghiệp.

Hơn 43.000 lượt lao động Quảng Bình được tuyển chọn và giới thiệu việc làm - 1

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình đã tư vấn miễn phí cho 184.270 lượt thanh niên, người lao động và học sinh, sinh viên về định hướng nghề nghiệp, việc và các chế độ chính sách. 

Kết quả từ khi thành lập đến nay, trung tâm này đã tổ chức tư vấn miễn phí cho 184.270 lượt thanh niên, người lao động và học sinh, sinh viên về định hướng nghề nghiệp, việc và các chế độ chính sách. Tuyển chọn và giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 43.603 lượt lao động.

READ:   Có được tự đóng BHXH theo mức lương trong hợp đồng?

Số lượng lao động được trung tâm giới thiệu đã xuất cảnh đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại nước ngoài là 10.022 lao động, mang về một lượng ngoại tệ khá lớn, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ngoài công tác hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, hoạt động đào tạo dạy nghề và chuyển giao kỹ thuật là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh nhà. Qua 20 năm, đã tổ chức đào tạo được 166 lớp dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng cho 5.743 người.

Hơn 43.000 lượt lao động Quảng Bình được tuyển chọn và giới thiệu việc làm - 2

Tuyển chọn và giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 43.603 lượt lao động.

Tất cả số học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề đều được Trung tâm giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trong tỉnh hoặc tham gia chương trình xuất khẩu lao động.

Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên và doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng được trung tâm quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng như: Tổ chức thành công 7 khóa đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cho 389 doanh nhân, 11 khóa kỹ năng bán hàng thời đại 4.0 cho 787 người, 5 khóa đào tạo và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản cho 265 người.

READ:   Dân Việt "say" chứng khoán, "đá bay" lời nguyền đáng sợ

Tiến Thành

Nguồn: Dân Trí

 

Add Comment