Giúp thầy bằng cách xem video để học đếm từ 1 đến 20 nhé
Các ông bố bà mẹ vào xem để biết cách dạy con học nhé
Bấm Like & Đăng ký kênh YouTube để giúp thầy nhé vì nó miễn phí mà


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *