Học làm giàu -Lớp học " KHÁM PHÁ BÍ MẬT DẠY CON LÀM GIÀU"“Có một tâm lý bí mật về Tiền. Hầu hết mọi người không biết về nó, đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không thể thành công về tài chính. Thiếu tiền không phải là một vấn đề, nó chỉ là dấu hiệu của những gì đang diễn ra trong bạn”- T.Harv Eker.

Viết một bình luận