Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Ngữ văn 10 – Cô Trương Khánh Linh (DỄ HIỂU NHẤT)🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack tại: https://bit.ly/30CPP9X.
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Ngữ văn 10 – Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Video hôm nay, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về tác phẩm: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Qua đó, cô cùng các em rút ra được nội dung bài đọc và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.Từ đó, các em cảm nhận và rút ra nhận xét gì qua tác phẩm. Chú ý theo dõi bài giảng của cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
#vietjack, #nguvan10, #hoatdonggiaotiepbangngonngu

▶Danh sách các bài học Toán học lớp 10


▶Danh sách các bài học Văn học lớp 10

▶Danh sách các bài học Vật lý lớp 10

▶Danh sách các bài học Hóa học lớp 10


▶Danh sách các bài học Toán học lớp 11

▶Danh sách các bài học Văn học lớp 11
https://www.youtube.com/watch?v=1BInkn0gprQ&list=PLDly2FSuA2aN-LJaXk3jWxGvISii84eRu
▶Danh sách các bài học Vật lý lớp 11
https://www.youtube.com/watch?v=IPsUUjLiDfk&list=PLDly2FSuA2aPRik17fTVt0KfDfz9OV39-
▶Danh sách các bài học Hóa học lớp 11

▶Danh sách các bài học Lịch sử lớp 11

▶Danh sách các bài học Sinh học lớp 11

▶Danh sách các bài học Toán học lớp 12

▶Danh sách các bài học Văn học lớp 12

▶Danh sách các bài học Vật lý lớp 12

▶Danh sách các bài học Văn học lớp 6

▶Danh sách các bài học Toán học lớp 7


▶Danh sách các bài học Văn học lớp 7


▶Danh sách các bài học Vật lý lớp 7

▶Danh sách các bài học Tiếng anh lớp 7

▶Danh sách các bài học Toán học lớp 8▶Danh sách các bài học Văn học lớp 8


▶Danh sách các bài học Vật lý lớp 8

▶Danh sách các bài học Hóa học lớp 8


▶Danh sách các bài học Tiếng anh lớp 8


▶Danh sách các bài học Toán học lớp 9


▶Danh sách các bài học Văn học lớp 9


▶Danh sách các bài học Hóa học lớp 9

Viết một bình luận