HD dạy học theo định hướng STEM toán Tiết 1: Thầy Chu Tấn- và lớp 12A1-12A10 THPT Hoàng MaiVideo hướng dẫn cho Giáo viên và học sinh thực hiện 1 chủ đè STEM theo quy trình dạy học 1 chủ đề theo định hướng STEM với 1 khung giáo án cơ bản nhất.
Với dự kiến hướng dẫn cho giáo viên khoảng 2-3 video chi tiết
Video 1: Hướng dẫn thực hiện tiết 1 Giáo nhiệm vụ dự án+ Nghiên cứu kiến thức nền-Thiết kế bản vẽ chi tiết- Báo cáo bản thiết kế
Video 2: Làm sản phẩm và báo cáo chia sẽ sản phẩm
Giáo án STEM tham khảo tiêts dạy:
https://drive.google.com/file/d/1Rmhqebn2Oagvn8DEoUsBLMogTVQVaU0X/view?usp=sharing

Viết một bình luận