Hà Nam: Học sinh, sinh viên toàn tỉnh đi học trở lại vào ngày 26/5

UBND tỉnh Hà Nam đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam đi học trở lại từ ngày 26/5.

Ngày 25/5, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 1263/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH về việc cho toàn bộ học sinh tiểu học, học sinh các lớp 6,7,8,10,11 và sinh viên, học viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đi học trở lại từ ngày 26/5, để hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2020-2021.

UBND tỉnh Hà Nam giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tùy theo diễn biến dịch trên địa bàn thống nhất với Sở GD&ĐT và quyết định hình thức học phù hợp.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH và UBND các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về phòng dịch trong và ngoài nhà trường; lưu ý học sinh khi đi học trở lại phải được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách; chia ca học hợp lý đối với học sinh các lớp 5, 9, 12.

READ:   Mức lương, việc làm phụ thuộc vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm của sinh viên

Cập nhật thông tin sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên hàng ngày trong thời gian đi học; hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn bảo đảm hoàn thành nội dung, chương trình năm học đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT…

Đức Văn

Nguồn: Dân Trí

 

Add Comment