Giáo án bài Vợ Nhặt (Kim Lân) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Vợ Nhặt (Kim Lân)

1. Kiến thức

– Hiểu được tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra.

-Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật: sáng tạo tình huống, gợi không khí, miêu tả tâm lí,dựng đối thoại.

2. Kĩ năng

– Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ, tư tưởng

– Trân trọng niềm khát khao hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những người lao động nghèo khổ ngay trên bờ vực thẳm của cái chết.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

2. Học sinh

SGK, Vở soạn.

– Nêu vấn đề, phát vấn, đàm thoại, kết hợp với diễn giảng.

– Tổ chức thảo luận nhóm.

– Đọc diễn cảm những đoạn đặc sắc.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………………………..

2. Kiểm tra bài cũ

– Phân tích nhân vật Mị?

– Phân tích nhân vật A Phủ?

– Giá trị nhân đạo của tác phẩm?

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Nạn đói năm 1945 đã làm xúc động nhiều văn nghệ sĩ.Nhà văn Nguyên Hồng viết Địa ngục, Tô Hoài viết Mười năm…Kim Lân đóng góp vào đề tài trên một truyện ngắn xuất sắc ″Vợ nhặt″.Truyện ngắn ″Vợ nhặt″ đã thể hiện thành công hình tượng những con người Việt Nam lương thiện trong tai hoạ đói kém khủng khiếp do thực dân, phát xít gây ra.Nhưng họ đã cưu mang đùm bọc nhau và hi vọng trông chờ vào sức mạnh giải phóng dân tộc của cuộc cách mạng do giai cấp công – nông lãnh đạo.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Giá trị hiện thực sâu sắc.

– Giá trị nhân đạo cao cả.

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply